Omelia XXXVI (xxxv)

36.1.1 Hocgrif1470 fol. 3r; eras1530 p. 862 iterum secundum signum fecit Ihesus cum uenisset a iudea in galileam. Post hec erat dies festus iudeorum: et ascendit Ihesus hierosolimam.

36.1.2 Quemadmodum in auri metallis ne minimam quidem uenam quispiam qui rem intelligat omittere patitur: utpote que ad augendas diuitias plurimum faciat.

36.1.3 ita in diuiniseras1530 p. 863 scripturis: ne unum iota: aut unus apex. sed ne dimidium quidem: pretermittendum est. sed omnia diligentius inuestiganda.

36.1.4 Nam a spiritu sancto omnia proueniunt. neque in his quicquam superfluum. nihil non necessarium.

36.1.5 Considera queso quid in hoc loco dicat euangelista. Hoc iterum secundum signum fecit Ihesus: cum uenisset a iudea in galileam. Secundum non temere addidit.

36.1.6 sed adhuc samaritanos admiratur: cum post alterum signum galilei: nondum ad eorum qui nihil uiderant perfectionem: peruenissent.

36.1.7 Post hec erat dies festus iudeorum. Quinam? ut mihi uidetur penthecostes. Et ascendit Ihesus hierosolimam. Frequenter in solemnitatibus ciuitatem petit tum ut uideatur ipse quoque cum reliquis festos dies celebrare: tum ut simplicem ad se multitudinem alliciat.

36.1.8 Maxime enim huiusmodi diebus melius disposita esse consueuerat. est autem hierosolymis probatica piscina: que cognominatur ebraice bethsaida: quinque porticus habens:

36.1.9 in his iacebatgrif1470 fol. 3v multitudo languentium: cecorum: claudorum: aridorum: expectantium aque motum. Quis hic curationis modus? quid nobis per hoc misterium significatur?

36.1.10 Non temere nec ab re hec. sed futura nobis tanquam imagine et figura quadam describuntur: ne res nimium incredibilis et inexpectata: accedente fidei uirtute: multitudinis animos offenderet.

36.1.11 quenam igitur hec descriptio? Futurum erat baptisma: plenum maxime potestatis et gratie: purgaturum peccata: pro mortuo uiuum effecturum.

36.1.12 Quemadmodum hec in figura: et piscine huic: et aliis pluribus ascribuntur. et primum quidem datur aqua que corporum maculas: et non ueras sed apparentes pollutiones. hoc est a morteeras1530: morbo alios: alios a lepra: et aliis huiusmodi morbis: liberaret.

36.1.13 Et hac gratia multa in ueteri testamento per aquam mundata sunt. Veruntamen ad propositum nobis sermonem: in presentia redeamus. Primum igitur pollutiones corporum inde uaria morborum genera per aquam sanantur.

36.1.14 siquidem cum uellet deus appropinquantis baptismatis fidem nos erudire. non solum peccata. sed morbos per aquam expulit.

36.1.15 Proprioreseras1530: Propiores enim ueritati imagines: et in baptismate eteras1530: et in passione et in aliis: certiores fuerunt quam uetustiores.

36.1.16 Nam sicut regii familiares: astatis honoratiores sunt. ita et propriores figure.

36.1.17 Et descendens angelus: mote aque sanandi uirtutem largiebatur. ut intelligerent iudei longe magis angelorum dominum: omnia anime impedimenta sanare posse.

36.1.18 Et quemadmodum huius aque natura per se non sanabat (siquidem semper sanasset) sed dumtaxat cum ab angelo mouebatur. ita et in nobis: non simplex aqua operatur. sed cum spiritus gratiam accipit omnia abluit peccata.

36.1.19 Iuxta hanc piscinam iacebat multitudo languentium. cecorum: claudorum: aridorum expectantium aque motum.

36.1.20 Verum tunc infirmitas corporis sanari uolentem impediebat. nunc unusquisque potestatem habet accedendi.

36.1.21 Non enim angelus aquam mouet. sed angelorum dominus totum perficit. Non habet excusationis locum infirmus. Non habere se hominem qui sibi opituletur neque dum uenit alium descendere.

36.1.22 sed licet uniuersus mundus accedat non consumitur gratia. neque uirtus deficit. sed eadem semper permanet.

36.1.23 Vt enim solares radii singulis diebus illuminant: neque ex nimia copia uis eorum minuitur. ita: imo longeminus spiritus operatio ob accipientium multitudinem remittitur.

36.1.24 Hoc autem factum est: ut qui in aqua corporis morbos sanari posse didicissent: in eo aliquandiu exerciti: anime morbos per aquam curari posse: facilius crederent.

36.1.25 Et quanam gratia Ihesus contemptis aliis ad eum qui octo et .xxx. annos egrotauerat uenit? quid preterea interrogat? uis sanus fieri?

36.1.26 non quod dubitaret. esset enim absurdum. sed ut illius ostenderet tolerantiam. utgrif1470 fol. 3r intelligamus quare posthabitis ceteris: ad hunc uenerit. quid ille?

36.1.27 uolo domine. sed hominem non habeo: ut cum turbata fuerit aqua: mittat me in piscinam. Dum enim uenio ego: alius ante me descendit.

36.1.28 hac gratia inquit uis sanari? ut scilicet hec intelligeremus. Neque dixit. uis ut te sanem? nondum enim tanta de ipso habebatur opinio.

36.1.29 Admirabilis profecto paralitici tolerantia .viii. et .xxx. annos: ut sanaretur: nunquam discedens expectauit.

36.1.30 quod nisi pacientissimus fuisset (si non preterita) at futura saltem inde eum abducere potuissent. quoniam incredibile erat reliquos egrotos priorem illum ingredi dimissuros.

36.1.31 Neque enim certo tempore aqua mouebatur. sed claudi quidem et contorti tempus obseruare poterant. ceci uero minime: nisi fortasse motum auribus accepissent.

36.2.1 pudeat ergo nos: pudeat dilectissimi: et incredibilem secordiam nostram deploremus

36.2.2 viii. et .xxx. annos hic expectauerat: expectabatque: neque eius impletumeras1530 p. 864 est desiderium. neque negligentia sua non sanabatur. sed prouentus ab aliis neque propterea desperauit.

36.2.3 nos autem si uel .x. dies orationibus inuigilantes: non exaudimur: iam tepescimus.

36.2.4 hominibus uero quamdiligentissimum exhibemus ministerium in miliciaeras1530: malicia: in difficultatibus seruientes. tandem frequenter omnem spem amittimus.

36.2.5 dominum autem nostrum ubi sine dubio merces sequitur: longe laboribus amplior. spes enim non confundit inquit debito studio et diligentia: prosequi non patimur. et quonam hoc supplicio dignum?

36.2.6 nam si nihil accepturi esseus: ipsius tamen frequens consuetudo nonne innumera nobis bona attulisset? sed laboriosa est assidua oratio. et quid non laboriosum: quod a uirtute proficiscatur?

36.2.7 Hoc ipsum inquiet quispiam me maxime ambiguum reddit: quod maliciam uoluptas uirtutem labor consequitur. Et multos querere arbitror: quenam sit causa.

36.2.8 Dederat nobis a principio deus liberam omni cura et laboribus uitam: eo turpiter munere abusi sumus: et inertie dediti. paradisum amisimus.

36.2.9 idcirco laboriosam nobis uitam instituit: quasi se humano generi excusans diceret. Dedi uobis a principio delicias. facti estis indulgentia deteriores. ideo eas uobis laboribus commutaui.

36.2.10 qui cum neque uos continerent: lex et precepta successere: tanquam repagula et frenum equo indomito: quibus eius aduersus rationem insultus compescerentur. ita equorum domitores assolent.

36.2.11 uita igitur laboriosa instituta est quoniam. quies et ocium: uitam et mores corrumpere consueuit. natura enim humana desidiam non patitur. sed ab ea facillime ad malitiam declinat.

36.2.12 esto non opus esse laborareeras1530: labore continenti: neque fieri laboribus meliorem. sed in ocio perfectum esse. quonam pacto hac utemur indulgentia. nonne in stulticiam et superbiam conuertemus.

36.2.13 sed quamobrem inquit tanta maliciam uoluptas tantus uirtutem labor comitatur? et quenam tibi gratia habenda quod premium acciperes: nisi laboriosum tibi opus iniungeretur?

36.2.14 multos etgrif1470 fol. 3v enim possemeras1530: possum in presentia ostendere: qui suapte natura mulierum abhorrent consuetudine: easque ut abhominabiles fugiunt. hos ne dic queso continentes appellabimus. hos laudibus prosequemur? minime.

36.2.15 Continentia est uoluptatum stimulos superare: et in bellis maxima certamina: clarissimos triumphos pariunt. non quando nemo resistit. sunt multi natura remissiores. hos ne mansuetos dicemus? Minime.

36.2.16 Idcirco dominus tribus castrationis modis propositis: duos tanquam nulla laude dignos omisit: unum in celum extulit. sed quid opus est malicia? ita et ego sentio. Et quisnam malicie opifex?

36.2.17 quis alter nisi uoluntaria desidia? sed bonos tantum esse oportet. et quidnam boni proprium. continentem esse et uigilare an dormire et stertere?

36.2.18 et quamobrem hoc bonum non uideatur: ut quis sine labore recte faciat? imperite loqueris: et eorum more qui uentri dediti: ipsum deum arbitrantur. nam quod non recte sentiaseras1530: sentis. responde queso.

36.2.19 Sit rex et dux. rex in lecto: et uoluptatibus uitam agat. dux uero assiduis belli laboribus fortiter hostes fuderit. cui uictoriam ascribemus? Vter rerum gestarum uoluptate fruetur?

36.2.20 Vides quanto illa magis nobis placeant que sudoribus comparantur? propterea deus labores uirtuti immiscuit: ut nos illi familiares redderet. propterea et si non secundum uirtutem uiuimus: eam tamen admiramur. uicium autem licet suauissimum accusamus.

36.2.21 Quod si dixeris. quid natura bonos: non potius admiramur quaeras1530: quam uoluntate? quoniam equum est: laborantem: non laboranti preponere.

36.2.22 Qua enim gratia laboramus? quoniam indulgentia et ocium non moderate ferimus. immo siquis diligenter inquirat maiorem in modum pigricia corrumpimur: et nimios deinceps labores subiimus.

36.2.23 Quod si placet aliquem epulis quamlautissimis: sub custodia in ocio desidentem nutriamus: ne exercerieras1530: exercere: neue operari quicquam possit. sed in mense et lecti deliciis contabescat.

36.2.24 quid hac uita miserius? sed aliud operari est inquies: aliud laborare. Est igitur non laboriosum opus suscipiendum? quidni? hoc et deus uoluit. tu uero non passus es.

36.2.25 Statuit ut paradisum coleres: opus tibi sine labore iniunxit. neque tamen si a principio laborasset homo: uicio ei datum fuisset. stat enim simul et operari et non laborare: quemadmodum angeli.

36.2.26 nam quod operentur. audi quid dicat. Potentes qui facitis uerbum eius. Quod si nunc remisiores uires maiorem afferunt laborem:

36.2.27 tunc non idem contigeriteras1530: continget. quippe qui in dei requiem concedit: requiescit inquit a laboribus suis.

36.2.28 neque desidiam. sed quietem significat. nam et deus adhuc operatur christi testimonio dicentis. Pater meus usque nunc operatus est: et ego operor.

36.2.29 propterea omnes uos admonitos uolo: ignauia obiectaeras1530: abiecta uirtutem complectamini. maliciam nanque uoluptas breuiseras1530 p. 865 dolor perpetuus sequitur. contra uirtutem labor breuis: gaudium sempiternum.

36.2.30 hec ante premium sectatorem suum omni labore liberat: futurorum spe alens illagrif1470 fol. 3r ante supplicium: conscientie stimulis perterritumeras1530: praeteritorum torquet: omnia in suspitionem adducit:

36.2.31 quod ipsis etiam laboribus et angustiis grauius reperitur. Quod si tantum uoluptas esset: quid ea uiliuseras1530: uilius? quid abiectius?

36.2.32 que simul et uenit et abuolat: languescit: fugitque antequam comprehendatur. et siue corporum dixeris uoluptatem: siue deliciarum: siue pecuniarum: ne diem quidem firma perstat.

36.2.33 cum autem et pena et supplicium eam comitetur. quid eius sectatoribus miserius?

36.2.34 Cum igitur hec intelligamus: omnia uirtutis gratia toleremus ita uera perfruemur uoluptate. gratia et benignitate domini nostri Ihesu christi. et cetera.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY