Omelia LXX

70.1.1 Antegrif1470 fol. 3v; eras1530 p. 965 diem autem pasce. sciens Ihesus quia uenit hora: ut transeat ex hoc mundo ad patrem. cum dilexisset suos qui erant in mundo. in finem dilexit eos.

70.1.2 Imitatores mei estote inquit Paulus: sicut ego christi. Propterea enim carnem ex massa nostri corporis accepit: ut per eam nos uirtutem erudiret.

70.1.3 Ineras1530 p. 966 similitudinem inquit carnis peccati: et de peccato peccatum in carne damnauit. et ipse inquit. Discite a me quia mitis sum et humilis corde:

70.1.4 quod non uerbis tantum. sed et re ipsa ostendit. Siquidem et samaritanum eum iudei et demonium habentem et deceptorem appellabant: et lapides in eum iecerunt.

70.1.5 et nunc quidem ministros miseruntgrif1470 fol. 3r pharisei: ut eum perderent. nunc alios qui ei insidias tenderent.

70.1.6 et ipsi nonnunquam in contumelias prorumpebant. cum non modo nihil haberent quod accursarent. sed plurimis essent beneficiis affecti.

70.1.7 Neque adhuc cessat a beneficiis aut uerbo aut opere. et cum a seruo cederetur inquit. Si male locutus sum. testimonium perhibe de malo. si autem bene. quid me cedis?

70.1.8 Et hec aduersus inimicos et insidiatores. Videamus qualis in discipulos fuerit. Quid facit nunc uel aduersus proditorem?

70.1.9 Qui enim maxime odio dignus erat: utpote discipulus et familiaris: et qui miracula uiderat: et omnibus interesseteras1530: interesse dignus habitus est: et grauius peccauit.

70.1.10 Lapides quidem in Ihesum non iecerat: neque in contumelias prorupit. hunc quamhumane accipiat: opere precium est intueri. lauit eius pedes: quo officio cohibere eum a scelere illo uoluit.

70.1.11 Atqui: si uoluisset poterat eum arefacere quemadmodum et ficum: et scindere ut petras et uelum. sed non necessitate.

70.1.12 sed uoluntate propria uolebat eum a proditione abducere. Ideo lauat eius pedes. neque hoc infelix ille reueritus est.

70.1.13 Ante diemeras1530: diem autem pasce inquit. sciens Ihesus quia uenit hora. Non tunc sciuit. sed cum fecit quod fecit. Vt transeat. Perquam sapienter euangelista: transitum eius mortem appellat.

70.1.14 Cum eos relicturus esset: uehementiorem dilectionem ostendit. Hoc enim significat. Cum dilexisset suos qui erant in mundo in finem dilexit eos. Nihil omisit: quod uehementer amantem deceret.

70.1.15 Sed quid a principio hoc non fecit? Maiora posterius reseruat: ut eorum in se caritatem augeret: animaretque: ut futura mala forti animo subirent.

70.1.16 Suos autem: secundum familiaritatis rationem: alios secundum opificium appellat. Vt cum dicit. Et sui eum non receperunt.

70.1.17 Quid autem signat illa particula in mundo? Quoniam etiam mortui sui erant. ut Abraam Isaac et Iacob et alii plurimi. sed hi non erant in mundo.

70.1.18 Vides et ueteris et noui testamenti eum deum esse? Quid sibi uult ea particula in finem dilexit eos? hoc est semper dilexit cuius signum hoc dicit.

70.1.19 Atqui: sepe aliuderas1530: alias inquit. ponere se pro amicis suis animam. sed hoc nondum fecerat. Qua autem gratia hoc fecit?

70.1.20 Quia multo mirabilius erat: quando clarior apud omnes apparuit. et non parum in discessu suo consolatus est.

70.1.21 Cum enim essent maiorem in modum dolituri. equalem illi dolori. consolationem affert. Et cena facta cum diabolus iam misisset in cor: ut traderet eum Iudas.

70.1.22 Hoc perterritus addiditgrif1470 fol. 3v euangelista: quod qui se iam tradere proposuerat: lauerit:

70.1.23 ostenditque maximam Iude maliciam: quod ne mense quidem communicatio eum cohibuit: ut maxime solet. non quod ad ultimum usque diem eum magistrum habuerit:

70.1.24 scieritqueeras1530: sciretque omnia ei tradita a patre: et quod a deo uenisset: et ad deum iret.

70.1.25 nihil inquit. Quod cum talis et tantus esset et a deo ueniret et ad deum iret: cum omnium dominaretur id molitus est: neque reueritus est: tantam rem aggredi.

70.1.26 Traditionem autem hoc in loco fidelium salutem appellari mihi uidetur. Nam et cum dicit omnia mihi tradita sunt a patre meo. hac dicit traditione sicut cum inquit. Tui erant: et mihi eos dedisti.

70.1.27 Et iterum. Nemo potest uenire ad me nisi pater traxerit eum. et nisi datum sit ei desuper. Aut hoc inquit. aut quod nihilo minor ex hoc esset futurus: qui a deo uenit et ad deum uadit: et omnia comprehendit.

70.1.28 Cum uero traditionem audis: nihil humanum suspiceris. honorem enim erga patrem: et concordiam signat.

70.1.29 Quemadmodum enim pater ei tradidit: ita et ipse patri. et hoc indicat Paulus inquiens. Cum tradet regnum deo et patri.

70.1.30 hoc autem hoc in loco humanius locutus est. multam eorum curam et incredibilem dilectionem pre se ferens: tanquam familiares eos erudiens bonorum matrem humilitatem: quam et principium et finem inquit esse uirtutis.

70.1.31 Sed quid additur. A deo uenit et ad deumeras1530: eum uadit? Hoc est digna eo facit: qui inde profectus est: et eo reuertitur. et sic omnem pessundat superbiam. Et cum surrexisset a cena: positis uestibus.

70.2.1 Considera quomodo non lauando tantum. sed et aliter humilitatem ostendit. Non enim priusquam discumberent. sed post omnium discubitum: surgit a cena.

70.2.2 Inde non simpliciter lauat. sed ponit uestimenta: ac etiam linteumeras1530: linteo se precinxit. Neque his contentuseras1530 p. 967 ipse peluim impleuit. ipse nemine iusso omnia fecit.

70.2.3 Exemplo docens: non remisse et frigide bona opera. sed quamdiligentissime: facienda.

70.2.4 Mihi uidetur primum eum proditoris lauasse pedes. Cepit inquit lauare. Et inde uenit ad Simonem Petrum qui dicit ei. Tu mihi lauas pedes?

70.2.5 His inquit manibus quibus oculos aperuisti: leprosos mundasti: mortuos suscitasti. Habet enim hec particula magnam significationem.

70.2.6 Quare non oportuit aliud dicere quam tu: quod per se uerbum sufficiens fuit: quo omnia demonstrarentur. Iure autem quispiam quereteras1530: quaereret quomodo nullus aliorum lauari recusauit: preter Petrum: quod non parui amoris fuit et reuerentie argumentum.

70.2.7 Que nam est causa? Arbitrorgrif1470 fol. 3r ante omnes proditoris pedes lauasse: inde uenisse ad Petrum a quo et ceteri admoniti sunt: quid esset faciendum.

70.2.8 Quod enim alium quempiam ante lauerit: constat cum dicit. Venit ad Petrum. Sed non est uehemens in accusando euangelista.

70.2.9 Id enim uerbum cepit alium ante lauasse significat. Quod et si Petrus primus erat. credibile tamen est proditorem impudenter ante apostolorum principem discubuisse.

70.2.10 Nam et aliunde impudentia eius ostenditur cum intingeret cum magistrio: et cum reprehensus minime compunctus est.

70.2.11 Petrus autem semel antea increpituseras1530: increpatus: et nunc his dictis ita cohibitus est ut titubaret et tremeret: ut non deinde auderet ipse christum interrogare. sed alium submittereteras1530: submittere. Iudam autem frequenter reprehensum: nihil pudebat.

70.2.12 Cum ergo uenisset ad Petrum. Dicit ei Petrus. Domine tu mihi lauas pedes? Respondit Ihesus. Quod ego facio: tu nescis modo. scies autem postea.

70.2.13 Hoc est. Quod hinc sequatur emolumentum: quod doctrine exemplum: et quomodo expediat in omnem nos adduci humilitatem.

70.2.14 Petrus autem adhuc renuit. Non lauabis mihi pedes in eternum. Quid facis Petre? oblitus es que anteaeras1530: ante dixeras?

70.2.15 Non dixisti. Absit a te? et audisti. uade post me sathane. et adhuc non admoneris sed nimius es in refutando? Quid ni inquit? Res magna est et admiranda.

70.2.16 Nam ob nimiam dilectionem ita locutus est. cui etiam christus uicem reddit. Vt enim tunc ualde eum increpitans inquit. Scandalum mihi es. ita et nunc. Si non lauero te: non habebis partem mecum.

70.2.17 Quid tum Petrus feruore quodam incensus? Domine inquit: non tantum pedes meos: sed et manus et caput. In recusando uehemens Petrus: et in permittendo uehementior. utrumque ex amore.

70.2.18 Sed cur non dixit Ihesus quamobrem id faceret. sed minatus est? Quoniam non acquieuisset.

70.2.19 Nam si dixisset. Sine te lauem: ut uos humilitatis admoneam: profecto sine illo exemplo se admonitum asseruisset.

70.2.20 sed nunc repulse minis perterritus continuo paret. Ipse enim erat qui frequenter quo iret interrogabat: qui animam pro eo se positurum dicebat.

70.2.21 Si enim cum audiret. Nescis quod ego facio. scies autem postea. non tamen parebat longe minus si intellexisset. Ideo inquit. Scies postea: haud inscius ita etiam oppugnaturum.

70.2.22 Neque Petrus causam rogauit. sed uehementius accensus. ne passus est quidem doceri sed renuit. Tu mihi lauas pedes? Post minas autem statim mollitus est.

70.2.23 Quid autem significat sciesgrif1470 fol. 3v postea? Quando? Cum in nomine meo demonia eiicies: cum in celum me assumi suspicies: cum a spiritu intelliges me ad patris dexteram sedere. tunc cognosces cur hoc faciam.

70.2.24 Christus autem (cum dixisset Petrus. Non tantum pedes sed et manus et caput) qui lotus est inquit: non indiget nisi ut pedes lauet. sed est totus mundus. Iam uos mundi estis propter uerba que locutus sum uobis.

70.2.25 At si mundi sunt qua gratia lauas pedes? Vt modestiam doceam: propterea uilius membrum elegit. lotus autem hoc est mundus. Nunquid ergo mundi non erant?

70.2.26 Nondum a peccatis erant liberi: neque spiritu sancto digni habiti fuerant: peccato et maledicto adhuc regnante: et cirographo non abolito neque oblata uictima.

70.2.27 Quomodo ergo mundos dicit? Ne propterea arbitrareris ideo mundos dixisse: quod nullis essent peccatis obnoxii addidit. Iam uos mundi estis: propter uerba que locutus sum uobis. Hoc est. hac tantum ratione estis mundi.

70.2.28 Iam errore liberati estis iudeorum. Nam et propheta inquit. Lauamini et mundi estote: abiicite maliciam ab animis uestris. itaque talis lotus et mundatus est:

70.2.29 cum omnem anime maliciam abiecerit: et sincera mente deo adheserit. Ideo secundum propheticum sermonem inquit qui lotus est: iam mundus est.

70.2.30 Neque enim iudaicam aque lotionem. sed opificii purgationem intelligit.

70.3.1 Fiamus ergo et nos mundi. Discamus benefacere. Et quomodo possumus? Iudicate pupillo: iustificate uiduam: et uenite disputemus.

70.3.2 Frequenter in sacris scripturis mentio fit uiduarum et orphanorum. sed nobiseras1530 p. 968 nulla eorum ratio. Veruntamen audi quantum illic mercedis.

70.3.3 Si fuerint peccata uestra ut coccinum: quasi nix dealbabuntur. et si fuerint rubra quasi uermiculus: uelud lana alba erunt. Neque enim habet defensorem uidua. ideo multa de eoeras1530: ea ratio habetur:

70.3.4 que cum secundis nuptiis coniungi sibi liceret: dei timore in uiduitate multa perpetitur. eis igitur manus porrigamus: omnes: eteras1530 om. uiri et mulieres: ne quando uiduitatis molestias subeamus:

70.3.5 et si subierimus: benignitatum in nos materiam: benignitate nostra comparemus. Non parua uis lacrimarum uidue est. sed ipsum possunt celum aperire.

70.3.6 Nolimus eis insultare: ne augeamus calamitatem. sed pro uiribus opitulemur. Ita nos et in hoc et futuroeras1530: in futuro seculo muniemus.

70.3.7 neque enim in hac dumtaxat uita. sed in illa quoque nobis aderunt. et ob nostra ingrif1470 fol. 3r se officia: maximam peccatorum nostrorum partem precident atque delebunt: et fidenter facient nos ante iudicis tribunal comparere:

70.3.8 quo utinam omnes pertingere possimus. gratia et benignitate domini nostri Ihesu christi cui gloria in seculaeras1530: secula seculorum, Amen.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY