Omelia LIII

53.1.1 Hecgrif1470 fol. 3v; eras1530 p. 914 uerba locutus est Ihesus in gazophilatio docens in templo et nemo apprehendit eum. quia non uenerat hora eius.

53.1.2 O iudaicam dementiam. Ante pasca Ihesum querebant: et in medio inuentum conati eum et per se et per ministros frustra reprehendereeras1530: comprehendere: non tamen eius uirtutumeras1530: uirtutem iterum formidarunt. sed in malicia persistebant.

53.1.3 Quod autem id semper temtarent inquit. Hec locutus est Ihesus in gazophilatio docens in templo: et nemo apprehendit eum.

53.1.4 In templo loquebatur: more magistri: quod magis eos mouere debuisset. et ad eos qui ipsum reprehendebant et calumniabantur: quod se patri equalem faceret:

53.1.5 Illud enim. Duorum hominum testimonium uerum est hoc significat.

53.1.6 Verumtamen hec inquit locutus est in templo tanquam magister: et nemo apprehendit eum quia nondum uenerat hora eius: hoc est passionis tempus. Quamobrem cum passusgrif1470 fol. 3r est:

53.1.7 non eorum potestati. sed diuine dispensationi ascribendum est. ipsi enim iampridem uoluissent. non tamen potuerunt: neque tunc potuissent: nisi ipse permisisset.

53.1.8 Iterum igitur inquit ad eos Ihesus. Ego uado et queritiseras1530: quaeretis me. Cur hoc frequenter repetit? ut eorum animaseras1530: animos commoueat atque perterreat.

53.1.9 Considera quantum hoc terroris incutiat. cum enim uellent eum interficere: querunt tamen quo uadat: tantam de eo opinionem conceperant.

53.1.10 Aliud item docere eos intendit: non in eorum esse potestate sed iampridem prefiguratum dicit: et resurrectionem iam his sermonibus descripsit.

53.1.11 Dixerunt ergoeras1530: ergo Iudaei nunquid interficiet semetipsum? Quam mox tollit suspitionem. Vos inquit deorsum estis. ego desuperius sum.

53.1.12 Hoc est. haud mirum si uos carnales homines hec: et nihil spiritale suspicemini. ego tumeras1530: tamen talia non faciam. Vos deorsum estis. ego desuperius sum. Vos de mundo hoc estis.

53.1.13 Iterum mundanas et carnales eorum aperit sententias. Vnde constat illam particulam. Ego non sum de mundo hoc: non ideo dictam quod carnem non acceperit. sed quod longe ab eorum abesset malicia.

53.1.14 Etenim discipulos de mundo non esse dixit: habebant tamen carnem. Quemadmodum igitur Paulus dicendo non estis in carne: non sine corpore esse intelligit:

53.1.15 sic discipulos non esse de mundo nihil aliud quam eorum sapientiam testatur. Dixi ergo uobis. quia si non credetiseras1530: creditis quia ego sum moriemini in peccatis uestris.

53.1.16 Si enim propterea uenit ut tolleret peccata mundi: neque aliter tolli poterant nisi per lauacrum: necessarium erat eum qui non crederet: cum ueterieras1530: uetere homine esse moriturum.

53.1.17 Qui enim non uult seipsum mortificare per fidem et sepelire: mortificabitur in eo: et migrabit: priorum pectorum penas daturus.

53.1.18 Propterea dicebat. Qui non credit iam iudicatus est. non solum quia non credit. sed quia in peccatis moritur. Dicebant ergoeras1530: ergo ei: tu quis es? O dementiam:

53.1.19 post tantum temporis tot miracula et tantam doctrinam: quis sit interrogant. Quibus christus. Principium qui et uobis loquor.

53.1.20 Hoc est. sanieras1530: sane indigni estis qui sermones meos audiatis: et qui sim intelligatis. Vos ut me temptetis semper loquimini. mihi autem non attenditis:

53.1.21 et in omnibus uos reprehendere nunc non possum. hoc enim significat. Multa habeo de uobis loqui et iudicare: non tantum reprehendere sed punire.

53.1.22 sed qui misit me: hoc est pater: non uult hoc. Non enim ueni iudicare mundum: sed saluum faceregrif1470 fol. 3v. Non enim misit. deus filium suum ut iudicet mundum inquit. sed ut saluum faciat.

53.1.23 Si ergo ad hoc me misit: et ipseeras1530: ille uerax est. merito neminem ego impresentiarum iudico: sed ad salutem loquor: non ad reprehensionem.

53.1.24 Hec autem dicit: ne metu desistere: ne ue eorum mentes introspicere non putaretur. Illi autem de patre sermonem haberi: non intellexerunt.

53.1.25 O dementiam: non destititeras1530: desistit de eo uerba facere: neque aduerterunt. Preterea cum post multa signa et doctrinas nihil eis persuasisset. iam de cruce sermonem aggreditur.

53.1.26 [abest]

53.1.27 [abest]

53.2.1 Cum exaltaueritis filium hominis:

53.2.2 tunc maxime quia ego sum scietis: et per signa et resurrectionem et captiuitatem:

53.2.3 que omnia sufficientia erant eius uirtutem demonstrare.

53.2.4 Cum uidebitis inquit me nihil per mortem passurum: tunc scietis quia ego sum: uidelicet christus et filius dei: et qui cuncta et fero et duco: et non sum contrarius illi.

53.2.5 Idcirco addiditeras1530: addit: et a meipso non loquor. Siquidem utrunque cognoscetis et uirtutem meam: et cum patre consensum.

53.2.6 Hec enim particula a meipso non loquor: indiscretam cum patre substantiam: et nihil contra paternam uoluntatem se loqui ostendit.

53.2.7 Cum enim a cultueras1530 p. 915 excidetis: neque uobis solita sacrificia permittentur: tunc diuinam in uos indignationem ultionemque (quia me non audistis) intelligetis.

53.2.8 Quasi dicat si mihi alienus esset et contrarius: adhuc contra uos indignaretur.

53.2.9 Hoc et Esaias inquit. Dabit impios pro sepultura eius. Et Dauid. Tunc loquetur ad eos in ira sua. Et ipse. Ecce relinquetur domus nostraeras1530: uestra deserta.

53.2.10 Et parabola. Quid faciet agricolis dominus uinee illius. Malos male perdet. Vides ubique propter eorum incredulitatem sic loqui:

53.2.11 Quod si ipse eos perdet: quemadmodum perdet? auferte inquit qui me sic regnare uolunteras1530: nolunt et interficite. Cur non suum id opus sed patris dicit?

53.2.12 quia tum ad eorum respicit imbecillitatem: tum patrem suum reueretur. Propterea non dixit: relinquam domum uestram desertam. sed relinquetur: non addita persona.

53.2.13 Dicendo enim. Quotiens uolui congregare filios uestros et noluistis. inde addendo. relinquetur. se desolaturum eam ostendit:

53.2.14 hoc est: cum obsequiis et beneficiis cognoscere me noluistis: suppliciis cognoscetis: qui sum. Et pater mecum est.

53.2.15 Et ne hoc uerbo qui misit me minor patre existimaretur: secum esse dicit. aliud enim dispensationis est: aliud diuinitatis. Etgrif1470 fol. 3r non relinquit me solum. quia ego que placita ei sunt: facioeras1530: facio semper.

53.2.16 Rursus ad humiliora descendit: ad illud frequenter instans quod dicebant. ex deo non esse neque sabbatum seruare. ideo inquit. que placita ei sunt facio:

53.2.17 indicans sabbati solutionem preter eius non esse uoluntatem. Ita et in passione. An putas quia non possum rogare patrem meum.

53.2.18 Atqui dicendo solum quem queritis reiecit eos retrorsum. qua ergo gratia non dicit: non putatis quod possum eos perdere: cum id re ipsa ostenderit?

53.2.19 ad eorum descendit imbecillitatem. id enim maiorem in modum annisus est: ut minime patri contrarium se ostenderet. ita hoc in loco humanius loquitur:

53.2.20 et ut dixit non reliquit me solum: ita et que placita ei sunt facio semper. Hec illo loquente multi crediderunt in eum.

53.2.21 cum enim ad humiliora descendit: multi ad credendum adducuntur. et tu adhuc interrogas qua gratia humiliter loquatur:

53.2.22 cum euangelista aperte his uerbis demonstret?

53.2.23 tantum non clamans: noli perturbari cum ad hanc uerborum humilitatem eum descendere audis.

53.2.24 Siquidem qui superna illa doctrina non sunt persuasi: quod a patre sit: merito humilia audierunt quibus crederent:

53.2.25 et hac ratione postmodum etiam huiusmodi usus est uerbis.

53.2.26 Crediderunt ergo. non tamen ut oportuit. sed quodammodo: cum intelligerent et acquiescerent sermonis eius humilitati.

53.2.27 quod enim perfectam fidem non haberent ex sequentibus euangelista significat: cum rursus ei maledicunt:

53.2.28 et quod iieras1530: hi iidem sint ex sequentibus constat. Dicebat ergo Ihesus ad eos qui crediderunt ei ex iudeis. Si uos manseritis in sermone meo:

53.2.29 hinc enim perspicuum est: nondum doctrine inherere. sed tantum uerbis uacare. quare uehementius locutus est

53.2.30 illic simpliciter. queretis me. nunc maius quiddam addit. In peccatis uestris moriemini.

53.2.31 Ideo scilicet quod illuc migrantes: me amplius rogare non potestis hec que loquor in mundo. hinc se ad gentes exiturum ostendit. Cum non cognouerint quod de patre ad eos locutus esset: rursum ad se redit: et humilitatis uerborum causam affert euangelista.

53.3.1 Hoc igitur pacto si scripturas diligenter scrutari uoluerimus: salutem assequi poterimus: si penitus in eis uersabimur: et doctrinam rectam et uitam erudiemur.

53.3.2 Et licet durus sit quispiam et asper et immitis: licet superiori tempore nihil profecerit: nunc saltem proficiet: et aliquam (et si non statimgrif1470 fol. 3v sentiat) utilitatem accipiet.

53.3.3 Nam si unguentario quispiam aut unguentarie taberne assideat: etiam inuitus illum accipit odorem. longe magis qui ecclesiam frequentat.

53.3.4 ut enim ex desidia: negligentia: ita ex operatione alacritas oritur. Quamuis innumeris uiciis sis obnoxius: quamuis immundus: noli ecclesie uitare consuetudinem. Quid ergo si audita non facio.

53.3.5 Non parum consequeris: si te miserum intelligis. Non inutilis hic metus: neque intempestiua formido. modo ingemiscas: quod audita non facias: sine dubio aliquando benefacere incipies.

53.3.6 Non enim fieri potest ut qui deum et audiat et alloquatur: non assequatur utilitatem. Statim enim cohibemur: manus lauamus cum librum accipimus.

53.3.7 Vides quanta ante lectionem reuerentia moueamur. Quod si diligenter accedemus magna inde proueniet utilitas. Non enim nisi reuerens anima manus lauerit.

53.3.8 Et uxor si detectum caput habuerit: quamprimum tegeteras1530: tegit interioris reuerentie preferens indicium. uir autem tectum caput deteget.

53.3.9 Vides quo pacto interiores affectus exterior habitus indicat? Preterea qui diuine contionis auditor sedet: sepe ingemit. sepeeras1530 p. 916 uitam suam et mores reprehendit.

53.3.10 Vacemus ergo scripturis dilectissimi: et saltem euangeliis: ea frequenter pertractemus.

53.3.11 Aperto nanque libro: euestigio christi nomen occurret: et eius audies generationem. recordaberis matris Marie que a Ioseph inuenta est in utero habens ex spiritu sancto.

53.3.12 qui autem hec audierit: quamprimum miro uirginitatis amore flagrabit: partum admirabitur: terrena contemnet.

53.3.13 Neque paruum putandum est: dignatam spiritu sancto uirginem: et ab angelo annunciatam: et hec quidem in superficie.

53.3.14 Quod si diligenter omnia perscrutaberis: euestigio cuncta contemnes secularia: ridebisque.

53.3.15 Si diues fueris: nihil diuicias duxeris: cum intelligeseras1530: intelligas fabro nuptam: in humili domo et fortuna: matrem domini factam esse.

53.3.16 Si pauper non erubesces: cum uilissimam domum mundi autor non aspernatus est:

53.3.17 hoc persuasus: non rapina: non cupiditate fereris: non proximi rem capies. sed potius paupertatem amplexaberis: diuicias negliges: hac ratione omnem propulsabis maliciam:

53.3.18 ad hec cum uideris Ihesum in presepio iacentem: abiicies omnem curam ornandi filium tuum auro aut argento: lectum excolendi.

53.3.19 abiicies sane omnem cupiditatem: multa consequeris: que particulatim in presentia dicigrif1470 fol. 3r non uacat. scient autem qui experientur.

53.3.20 Quamobrem hortor ut lectioni uacetis: sensus imbibatis: eosque uestris inscribatis mentibus.

53.3.21 quod cum iudei neglexerunt: libros manibus ferrieras1530: ferre iubebant. Nos uero non manibus: sed domi habeamus: immo cordibus ut oportet inscribamus.

53.3.22 hoc enim pacto abstersis presentis uite sordibus: futura bona consequemur. gratia et benignitateeras1530: benignitate domini nostri Ihesu christi: per quem et cum quo patri gloria simul et spiritui sancto in secula seculorum Amen.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY