Omelia LXV

65.1.1 Vnusgrif1470 fol. 3r; eras1530 p. 953 autem ex ipsis Caiphas nomine. cum esset pontifex anni illius dixit eis. Vos nescitis quicquam nec cogitatis. quia expedit uobis ut unus moriatur homo pro populo: et non tota gens pereat.

65.1.2 Infixe erant gentes in corruptione quam fecerant. in laqueo hoc quem absconderant comprehensus erat pes eorum.

65.1.3 quod iudeis contigit. Ipsi nanque dicebant interimendum christum ne romani uenirent et tollerent eorum gentem et ciuitatem.

65.1.4 Postquam autem interemerunt: ea perpessi sunt: et que eorum uitandorum gratia fecerant: in ea iiseras1530: his patratis inciderunt.

65.1.5 sed qui interemptus ab illis est: celum habitat: qui interemerunt infernum. Atqui: non huc intendebant

65.1.6 sed cogitauerunt inquit eum interficere: ab illo die. Dixerunt enim. Venient romani et tollent regnum nostrum et gentem. Vnus autem ex ipsis Caiphas nomine. cum esset pontifex anni illius dixit. cum ceteris esset impudentior. Vos inquit nescitis quicquam.

65.1.7 Quod illi dubitabant et deliberandum proposuerant (Dixerunt enim. Quid faciemus?) hic impudenter et aperta fronte et temerarie decreuit.

65.1.8 Vos nescitis quicquam: neque cogitatis. quia expedit uobis ut unus moriatur homo pro populo: et non tota gens pereat. Hoc autem a semetipso non dixit. sed cum esset pontifex anni illius prophetauit.

65.1.9 Vides quanta sit pontificalis potestatis uirtus? Cum enim pontifex esset licet indignus: prophetauit. nescius tamen quid diceret.

65.1.10 et os tantum gratia. non autem scelestum cor attigit. Multi preterea alii: futura predixerunt indigni. Nabuchodonosor. Pharao. Baalam et omnium causa manifesta.

65.1.11 Quod autem dicit: hoc est. Voseras1530 p. 954 sedetis adhuc: pigrius rem intuemini: et nescitis unius hominis salutem pro communi contemnendam.

65.1.12 Vide quanta spiritus potentia: a mala mente uerba prophetica: et admirationis plena: elicere potuit.

65.1.13 Filios autem dei gentes appellat euangelista: ab eo quod futurum erat. Quemadmodum et ipse inquit. Et alias oues habeo: quas etiam a futuro ita appellat.

65.1.14 Quid autem signat. cum esset pontifex anni illius? Cum aliis et hic etiamgrif1470 fol. 3v mos corruptus erat. Non enim perpetuum iam sacerdotium. sed annuum dabatur. ex quo uenales facti erant principatus.

65.1.15 Verumtamen etiam sic aderat adhuc spiritus. Postquam autem in christum manus extenderunt. tunc eos dereliquit et abiit ad apostolos.

65.1.16 Et hoc uelum scissum signat. et christi uox dicentis. Ecce dimittetur domus uestra deserta. Et Iosephus qui paulopost fuit inquit quosdam angelos adhuc exspectantes: nisi migrarent: ut eos relinquerent.

65.1.17 Quoaderas1530: quousque enim uinea perstitit: omnia facta sunt. ex quo autem heredem interemerunt. mox perierunt:

65.1.18 et tanquam speciosam uestem a puero inutili iudeorum accipiens deus: fidelibus seruis ex gentibus tradidit: et desertos illos dimisit et nudos. Nec parum fuit quod inimicus hec prophetasset.

65.1.19 sed quod alios allicere potuit. contra enim quam uellet euenit. Nam post Ihesu mortem futuro supplicio liberati sunt fideles.

65.1.20 Sed quid signat. ut congregaret in unum? Quod qui prope erant et qui longe unum corpus reddidit. qui rome est: indos corpus suum esse arbitratur.

65.1.21 Quid huic congregationi simile? Et omnium est caput christus. Ab illo ergo die cogitauerunt ut interficerent eum. Atqui antea temptarant. Dicit enim. Propterea querebant eum iudei interficere. Et iterum. Quid me queritis interficere?

65.1.22 Sed tunc querebant: nunc suam confirmarunt sententiam. Ihesus autem iam non palam ambulabat apud iudeos. Iterum more hominis sibi cauet: et frequenter hoc facit.

65.2.1 Causam autem diximus propter quam sepenumero discessit. et nunc iuxta desertum in ciuitate que dicitur euphrata: mansit cum discipulis suis.

65.2.2 Quopacto discipulos perturbari arbitraris uidentes suum magistrum more hominis sibi salutem querere? Nemo iam eum sequebatur. Et cum prope esset dies festus omnes hierosolimam concurrebant.

65.2.3 cum alii letarentur. et celebritati studerent. soli discipuli latent et periclitantur. tolerabant tamen. Etenim cum pascha esset et scenophegia in galileam concesserant.

65.2.4 inde in die festo in fuga et latibulis soli omnium in magistri beneuolentia perseuerabant. Hinc Lucas eum dixisse inquit. Ego perseueraui in temptationibus.

65.2.5 Hec dicebat ut ostenderet auxilio suo uires eos accepisse. Et ascenderunt multi hierosolimam de regione ante pascha ut sanctificarent seipsos. Et dederant pontifices et pharisei mandatum. ut si quis cognouerit ubi sit indicet: ut apprehendant eum.

65.2.6 Admirabilis sanctificatiogrif1470 fol. 3r cum iniqua uoluntate. cum homicida mente: cum sanguinolentis manibus. Et dicebant. Quid putatis. quia non uenit ad diem festum?

65.2.7 In paschate ei insidias tendebant. et solemnitatis diem in cedem conuertebant. Quasi dicant. Huc uenturus est. tempus eum aduocat. O impietatem.

65.2.8 cum magis uirtuti est incumbendum. magis a sceleribus abstinendum. tunc innocentem capere conantur. Atqui cum iam idem temptarent. non modo nihil assecuti sunt: sed ridiculi apparuerunt.

65.2.9 ideo frequenter in eos Ihesus incidens euadit. et uolentes se interimere cohibet: et dubios reddit. cum uirtutis sue demonstratione quereret ut compungerentur. Et cum captus esset ut non propria ipsorum uirtute. sed illius permissu eum cepisse intelligerent.

65.2.10 reiecit eos retrorsum.

65.2.11 Ante sex dies pasche ueniteras1530: uenit Iesus in bethaniam ubi fuerat Lazarus mortuus: manducabat apud eos: et Martha ministrabat. Lazarus uero unus erat ex discumbentibus.

65.2.12 quod uere resurrectionis erat signum. cum post tot dies et uiueret: et comederet. Vnde constat in domo eius prandere. utpote amici qui christum acceperat.

65.2.13 Multi dicunt in alia domo discubuisse. Maria autem non ministrabat sed discipula hic etiam erat: et spiritalius afficebatur.

65.2.14 Neque ministrabat tanquam uocata: neque communi uacabat ministerio sed soli Ihesu honorem impendit. neque tanquam homini adest. sed tanquam deo.

65.2.15 hac gratia diffudit ungentum: et capillis capitis sui pedes tersit. que non erant indicia quod de Ihesu quicquam suspicaretur: ut multitudo.

65.2.16 Quod iudas sub pietatis obtentu reprehendit. Tum christus. Bonum opus operata est in sepulturam meam. Quid autem discipulum in muliere non reprehendit: neque dixit ut euangelista furem esse.

65.2.17 Voluit enim multa eum patientia arguere. Quoderas1530 p. 955 enim sciret proditorem esse ante nonnunquam arguit: quod non omnes crederent: et unum ex iiseras1530: his diabolum esse.

65.2.18 Demonstrauit ergo quod ipsum proditorem cognosceret. non tamen manifeste reprehendit. sed ei indulsit. ut a proposito reuocaret. Sed quomodo alius inquit euangelista omnes discipulos idem locutos? Sane locuti sunt. sed non eodem animo.

65.2.19 Quod si quis inquireret quid tandem cum fur esset: loculi ei pauperum committebantur? Cur auarum fecisset dispensatorem? Illud sane dicemus: deum arcanam intelligere rationem. Quod si quid et a nobis est coniectandum: ut omnem tolleretgrif1470 fol. 3v proditionis materiam.

65.2.20 Neque enim poterat dicere pecuniarum id cupiditate fecisse. Sufficientes enim loculi esse debebant qui eius satisfacerent cupiditati. sed sola malicia. Christus autem multa permittebat.

65.2.21 Ideo furem non arguit: quamuis non ignoraret: et malam eius obstruit cupiditatem: et omnem abstulit excusationem.

65.2.22 Sinite eam inquit in diem sepulture mee hoc fecit. quo uerbo iterum proditoris meminit:

65.2.23 quem minime hec reprehensio tetigit: neque placauit. Atqui hoc uerbum facile potuit eum in misericordiam adducere.

65.2.24 Quasi diceret. Molestus sum et grauis. sed exspecta parumper et migrabo. Hoceras1530: Huc enim respexit cum diceret. Me autem non semper habebitis.

65.2.25 sed nihil horum ferum et insanientem animum flexit. licet his multo plura: et diceret et faceret. et pedes eius eadem nocte lauisset: et ad mensam secum adhibuisset: quod et latronum animos mulcere assolet. et alia uerba locutus est quibus etiam lapides molliri potuissent:

65.2.26 nec multo ante. sed eadem die: ut minime obliuioni mandare potuerit. Sed aduersus omnia perstitit immobilis.

65.3.1 Grauis namque morbus est auaricia. grauis inquam qui et oculos cecat: et aures obstruit: et fera seuiores reddit.

65.3.2 non conscientiam. non amiciciam. non consuetudinem. non proprie anime salutem cognoscere sinit. sed semel ab omnibus discedens: in seruitutem sibi quos cepit more seuissimi tiranni uendicat.

65.3.3 Et quod in hac aspera seruitute grauissimum est: quod etiam gratias sibi habendas persuadet. et quanto ei magis seruiunt: magis letantur: et maiori afficiuntur uoluptate. Et ita maxime incurabilis morbus:

65.3.4 ita fera insuperabilis efficitur. Hic giezi pro discipulo et propheta lepra perfudit. Hic ananiam et saphiram perdidit. Hic Iudam proditorem effecit.

65.3.5 Hic iudeorum principes corrupit. cum dona acciperent et furibus communicarent. Hic innumera bella indixit. Vias sanguine: fletibus et lamentis ciuitates implet. Hic mensas scelestas reddidit: et cibos iniquitate aspersit.

65.3.6 Ideo idolatriam eum appellauit Paulus. non tamen tam formidabilis est idolatriaeras1530: idololatria. Sed cur ita appellauit?

65.3.7 Habent nonnulli pecunias et iiseras1530: his uti non audent. sed nepotibus reseruant et intactaeras1530: intactas ad alios transmittunt: tunc et tanquam dona deo dedicata tangere minime audent.

65.3.8 quod si quando coguntur tanquam ad nephas aliquod timide ueniunt. preterea tanquam quis idolum lapideum: aurum et claustris et uectibusgrif1470 fol. 3r cohibent. pro templo arcam preparantes: et argenteis uasis recondentes.

65.3.9 Nonne ita aurum adoras: ut ille idolum? Item: ille et oculos et animam traderet potius quam idolum.

65.3.10 Non aliter affecti sunt auri amatores. Sed non adoro aurum inquies? Neque illeeras1530 om. idolum dicet. sed inhabitantem demoniumeras1530: demonem.

65.3.11 Ita et tu: licet non aurum. eius tamen aspectu et cupiditate anime: insidentem demonem adoras.

65.3.12 Demone enim grauior est pecuniarum cupiditas: qua multi magis persuasi sunt: quam illi ab idolis: quibus non omnia parent. huic uero omnia. et quodcunque faciendum suggerit: obsequuntur.

65.3.13 Quid dicit auaricia? Esto omnibus inimicus obliuiscere naturam. contemne deum. sacrificium mihi teipsum offer. Dicto citius parent.

65.3.14 Et idolis quidem boues sacrificant. auaricia offer mihi animam: inquit: et persuadet.

65.3.15 Vide quas habeat aras. que libamina accipiat. Regnum celorum auari non possidebunt. Neque has minas formidant. quamuis hec cupiditas infirmissima sit.

65.3.16 quippe que non insita: non naturalis est. Fuisset enim nobis a principio. sed aurum iam non erat: neque quispiam aurum amabat.

65.3.17 Sed si placet unde malum hoc prouenerit dicam. Vnusquisque maiori emulatus: morbum hunc auxit: et nolentem preoccupans irritauit.

65.3.18 Cum enim splendidas domos: diffusos agros: seruorum greges: argentea uasa: uestimentorum copiam: intuerentur. ut hec superarent: pro uiribus contenderunt. Itaque primi secundis causam: secundi: minoribus prebuerunt.

65.3.19 Quod si continentes esse uoluissent: non sane fuisset posteris cupiditatis exemplum. immo neque ulla his excusatio est. Sunt enim qui pecunias contemnunt.

65.3.20 Et quis nam inquies? Hoc grauissimum est: quoderas1530 p. 956 impossibile uideatur: ut quis uincat maliciam: neque quispiam rectus iudicetur.

65.3.21 Adducam tamen multos: et in ciuitatibus: et in montibus. Et quid proficiemus? Neque enim propterea meliores euadetis. Sed non nunc nobis de hoc sermo habetur ut diuitie minuantur.

65.3.22 Velim sane. uerum cum maius uobis onus impendat: non cogam. Sed ne aliena concupiscatis: et aliquid in egenos conferatis: admoneo. Multos autem inueniemus rebus suis contentos: sua curantes: et iustis uiuentes laboribus.

65.3.23 Quid hos non imitamur: non emulemureras1530: aemulamur? Consideremus maiores nostros. Num facultates eorum steterunt? Tantum eorum nomina durant: et incorrupta seruantur.

65.3.24 Num magni alicuius uiri balneumgrif1470 fol. 3v: et diuersorium: et suburbana aspicientes: recordati quantum laborem subierit: ingemiscimus? Quanta rapuit:

65.3.25 et nihil apparet? sed alii in eius deliciis delectantur: quod nunquam ille suspicatus est: fortasse et inimici. ut magis puniatur.

65.3.26 Huiusmodi et nos manent. Proculdubio moriemur: et hic noster finis. Quantam impensam: quanta odia subierunt? Quid hinc emolumenti?

65.3.27 Immortale supplitium: et nullum malis remedium: neque uiuentes tantum sed et mortui ab omnibus accusantur?

65.3.28 Quid cum multorum imagines in domibus positas intuemur? Nonne magis dolemus? Vere bene inquit propheta. Veruntamen stulte perturbatur omnis homo uiuens.

65.3.29 Profecto harum rerum cura perturbatio est. perturbatio inquam et anxietas superflua: qua omnino in eternis tabernaculis carebimus.

65.3.30 Hic enim alius laborat: alius fructum capit. illic laborum suorum quisque dominus est: et multiplicem mercedem accipit.

65.3.31 Ad illam ergo possessionem properemus: illic edificemus: ut quiescamus cum christo Ihesu domino nostro. Amen.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY