Omelia LXXX

80.1.1 Hec locutus est Ihesus: et subleuatis oculis in celum dixit. Pater uenit hora clarifica filium tuum: ut filius tuus clarificet te.

80.1.2 Qui faciet et docebit hic magnus uocabitur in regno celorum: et merito sane. uerbis enim philosophari facile est. re autem id ostendere: generosi hominis est et magni.

80.1.3 Quare christus de pacientia uerba faciens: se proponit: unde exemplum accipiant.

80.1.4 Propterea post hanc admonitionem ad orationem conuertitur: erudiens nos ut in temptationibus: omnibus omissis: ad deum confugiamus.

80.1.5 Cum enim dixisset in mundo tribulationem habituros: et eorum mousisset animos: eos rursus per orationem erigit. Tanquam hominem adhuc discipuli Ihesum intuebantur.

80.1.6 ideo propter illos hoc facit: et quemadmodum in Lazari resurrectione: etiam causam affert inquiens. Propter populum qui circumstat dixi: ut credant quia tu me misisti.

80.1.7 Sane inquies. sed illud propter iudeos merito locutus est. propter discipulos autem qua nam gratia? Non absurda quidem.

80.1.8 Qui enim post tot et tanta dicebant. Nunc scimus quia scis omnia: maxime indigebant ut confirmarentur.

80.1.9 Preterea neque euangelista orasse dicit. sed subleuatis oculis in celum: et potius sermonem ad patrem esse ait.

80.1.10 Quod si alibi orationem appellat et genuflexum dicit. tunc autem oculos in celum extulisse. noli perturbari.

80.1.11 propterea erudimur: attentionem in orationibus adhibendum: ut stantes suspiciamus. non oculis carnis tantum. sed mentis. et ut flectamus genua conterentes corda nostra.

80.1.12 Venit enim christus non modo ut se nobis ostenderet. sed ut uirtutem nos erudiret. Magistrum autem non uerbis tantum. sed re erudire oportet.

80.1.13 Audiamus quid dicit. Pater uenit hora clarifica filium tuum. ut filius tuus clarificet te. Iterum ostendit non inuitum ad mortem uenire.

80.1.14 Quomodo enim qui hoc fieri orabat: et non sui solius crucifixi: sed et patris gloriam appellabat? (Nam et ita euenit. neque enim filius tantum sed et pater clarificatus est.)

80.1.15 Ante crucem ne iudei quidem ipsum norant. Israel inquit me non cognouit. post passionem uniuersus orbis cucurrit.

80.1.16 Inde dicit glorie modum et quomodo ipsum clarificauerit1530: glorificauerit. Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis.

80.1.17 [uacat]

80.1.18 iam cum non in iudeos tantum predicatio. sed in uniuersum orbem esset propaganda: infirmat superiorem de gentibus summam1530: sententiam.

80.1.19 Cum enim dixisset in uiam gentium non1530: ne abieritis. esset autem dicturus. Ite et docete omnes gentes. ostendit hanc esse patris uoluntatem.

80.1.20 Hoc namque multum iudeos perturbauit: atque etiam discipulos. Non enim postmodum facile tangere gentes patiebantur: quoad spiritus sancti doctrinam acceperunt. Siquidem non parum scandali hinc iudeis prouenit.

80.1.21 Ergo post tantam spiritus apparitionem hierosolimis: Petrus uix crimen purgare potuit locutus sermonem quem habuit apud Simonem.

80.1.22 Sed quid est dedisti ei potestatem omnis carnis.1530: carnis? Quando hanc accepit potestatem (interrogando hereticos) ante an post eorum formationem?

80.1.23 Ipse enim inquit: postquam crucifixus est et resurrexit. Data est mihi omnis potestas. ite et docete omnes creaturas.

80.1.24 Quid ergo. non dixit potestatem operum suorum. sed fecit quidem eos habere: potestatem autem non habuit postquam fecit?

80.1.25 Atqui: omnia ipsum fecisse apparet: et superioribus temporibus. Et alios quidem ut peccatores puniens.

80.1.26 Non abscondam inquit a seruo meo Abraam: quid debeo facere. alios ut bonos honorans. inde tunc quidem habuit. nunc autem perdidit: et rursus accepit. Et quis hoc demon diceret?

80.1.27 Quod si eadem: et tunc et impresentia1530: in presentia potestas. inquit enim sicut pater suscitat mortuos et uiuificat. Quid hoc significat?

80.1.28 missurus erat eos ad gentes. ne ergo putarent rem nouam esse. Cum dixisset. Non missus sum nisi ad oues que perierant domus israel: ostendit hanc etiam esse patris uoluntatem.

80.1.29 Quod si hoc perquam humiliter loquitur: nihil mirum. Sic enim et illos tunc et futuros edificabat: et ut dixi: et semper dico. Excessus humilitatis sermonis1530: seruis: multum persuasit ad auditorum imbecillitatem: christum locutum.

80.2.1 Sed quid significat. omnis carnis? Non enim omnes crediderunt. Atqui: omnes secundum partes1530: partem crediderunt.

80.2.2 Quod si non omnes. non magistro crimini ascribendum est. sed non accipientibus. Vt omne quod dedisti ei: det eis uitam eternam.

80.2.3 Si hoc in loco ad humani sermonis morem paulum descendit: non admireris. facit enim et dictarum causarum gratia: et ut semper magnifice de se dicere caueat.

80.2.4 cum auditoribus non proficeret. nondum magnum aliquid de ipso opinantibus.

80.2.5 Iohannes tamen cum ex persona sua loquitur: non ita facit. sed altius erigitur. inquiens. Omnia per ipsum facta sunt. et sine ipso factum est nihil. Et quod uita erat. et lux. et quod in propria uenit.

80.2.6 non quod non haberet potestatem: nisi accepisset. sed quod aliis daret filios dei fieri. Et similiter Paulus: equalem deo predicat.

80.2.7 Ipse autem Ihesus magis humano loquendi more loquitur. Vt omne quod dedisti ei: det eis uitam eternam. Hec est autem uita eterna: ut cognoscant te solum deum uerum: et quem misisti Ihesum christum.

80.2.8 Solum uerum deum: ad eorum qui dii non sunt differentiam inquit. Ad gentes nanque mittendi erant.

80.2.9 Quod si non tolerarent. sed propter hoc tantum filium uerum deum esse negarent: ex hoc etiam deum tollerent. Inquit enim gloriam a solo deo non queritis. Quid ergo? non erit deus filius? Quidni?

80.2.10 Si deus et solius patris dicentis. constat etiam et uerum esse. et eius qui solus deus uocatur. Quid cum dicit Paulus. an solus ego et Barnabas? An Barnabam tollit?

80.2.11 Minime. Solus enim ad aliorum ponitur differentiam. Quod si non uerus est deus quomodo ueritas? Multum enim a uero ueritas differt. Non uerum hominem quid esse dicemus?

80.2.12 Nonne non hominem? Sic si uerus deus non est filius: quomodo erit deus? Quomodo nos deos facit et filios: nisi sit uerus?

80.2.13 Sed de his diligentius nobis1530: a nobis in aliis dictum est. quare alia prosequamur. Ego te clarificaui: super terram.

80.2.14 Recte sane super terram. in celo clarificatus erat: cum naturalem haberet gloriam et ab angelis adoraretur.

80.2.15 Non ergo de gloria substancie eius coniuncta dicit: quam et si a nemine laudetur plenissimam habet. sed que humano cultu exhibetur.

80.2.16 Igitur et illa particula. Clarifica me: hoc etiam modo intelligitur. Et ut cognoscas ita intelligendum: audi que sequuntur. Opus consumaui quod dedisti mihi ut faciam.

80.2.17 Atqui a principio negocium habuit uel potius non a principio. Quomodo ergo dicit. consumaui?1530: Consummaui,

80.2.18 Vel quia futurum tanquam factum dicit: uel quod uerius est: quod omnia iam erant perfecta.

80.2.19 Cum enim radix bonorum absumpta esset: certe a principio fructus producendi erant: et cum posteris affutura esset: ipsum adesse et simul coniungere oportuit.

80.2.20 Ideo iterum humilius condescendit. Quod dedisti mihi. Nam si in audiendo et discendo perseueraremus1530: perseueramus: longe hec gloria eius minora essent.

80.2.21 Quod enim ad hoc propria uoluntate uenit: multis modis perspicuum est. ut cum Paulus ait. Sic dilexit nos ut traderet seipsum pro nobis: et semetipsum exinaniuit formam serui accipiens.

80.2.22 et iterum. Sicut dilexit me pater: sic ego dilexi uos. et nunc. Clarifica me tu pater: apud temetipsum: claritate quam habui priusquam mundus fieret apud te. Et ubi claritas illa?

80.2.23 Esto apud homines merito inglorius sis ob carnis uestem assumptam: quomodo et apud deum clarificari queris? Quid ergo hic dicit?

80.2.24 De incarnatione hic sermo habetur. cum nondum carnis natura clarificata esset: neque induisset incorruptionem: neque in regiam sedem ascendisset. Ideo non dixit super terram. sed apud te.

80.3.1 Hac nos claritate proportione nostra donabimur: si uirtutem amplectemur. Ideo Paulus inquit. Si tamen compatimur: ut simul glorificemur.

80.3.2 Et profecto innumeris sunt lacrimis prosequendi: qui tanta proposita gloria: desidia et somno sibiipsis deficiunt.

80.3.3 Et si gehenna non esset: adhuc omnium essent miserrimi. quibus cum liceat una cum dei filio regnare et glorificari: tantis seipsos bonis defraudant.

80.3.4 Nonne si laboribus confici: si innumeras mortes mori: si innumeras animas et totidem quottidie corpora traditum iri oporteret. nonne inquam omnia pro tanta gloria ponenda essent?

80.3.5 Sed nos neque pecunias contemnimus: quas uel inuiti paulopost relinquimus. Non contemnimus inquam pecunias: que nos tot malis exponunt: que non nostre sunt. sed hic remanebunt.

80.3.6 ministramus enim que nostra non sunt: etsi a maioribus nostris relicta. Cum uero etiam gehenna nos moneat: et uermis perpetuus: et ignis inextinguibilis: et stridor dentium. quomodo hec feremus dilectissimi?

80.3.7 Quosque hec non considerabimus. sed in bella et contentiones et inania uerba omne tempus consumimus? Terram nutrimus: corpus saginamus: animam uero contemnimus.

80.3.8 Rerum necessariarum nullam rationem: superfluarum et inanium plurimam: habemus.

80.3.9 Magnifica struimus sepulcra: splendidos1530: splendidas domos edificamus: seruorum caterua constipamur: et uarios excogitamus dispensatores: agrorum domus: pecuniarum: et principes principum constituimus.

80.3.10 animam omnino desertam relinquimus. Et quis horum modus? Nonne uentrem saturamus.1530: saturamus? Nonne unum corpus induimus? Que hec tanta rerum perturbatio?

80.3.11 Quid tandem unam quam accepimus animam diuidimus: et in tot rerum curas distrahimus. molestam nobis seruitutem excogitantes?

80.3.12 Qui multis indiget: multorum seruus est: et si ea sibi possidere uideatur. Nam et seruorum seruus dominus est: et magis quam illi seruitium subit.

80.3.13 Preterea sine seruis in forum ire non audet. non in balneum. non rus. Seruis autem sine domino liber est aditus quo placet.

80.3.14 Sed qui dominus uidetur: nisi serui adsint. exire domo non audet. et si exierit: ridiculus esse sibi1530: sibi esse uidetur.

80.3.15 Fortasse aliqui nos irrident: cum hec dicimus: qui propterea magis deplorandi sunt. Nam quod hec seruitus sit: libenter te interrogarem.

80.3.16 an uelles egere aliquo qui ori tuo panem: uel poculum admoueret. Nonne hoc miserabilem ducens1530: duceresseruitutem.1530: seruitutem?

80.3.17 Quid ergo si indigeres: qui te semper deferent. nonne te miserum nonne infelicem predicares? Nonne et hoc simile est.1530: est?

80.3.18 Nihil etenim refert an homines te an iumenta ferant. Quid queso: nonne in hoc ab angelis differimus quod non egent ut nos?

80.3.19 Igitur quanto paucioribus indigemus tanto magis illis propinquamus1530: appropinquamus. quanto pluribus: tanto magis ad hanc caducam uitam deflectimus.

80.3.20 Et ut hoc ita se habere intelligas: senes interroga: quam uitam laudent. cum his rebus stulte uincuntur an cum uincunt.1530: uincunt?

80.3.21 Propterea illos in testimonium uocaui. quoniam qui iuuentute inebriantur: maximam seruitutem non intelligunt.

80.3.22 Quid febribus laborantes?1530: laborantes, nonne quanto plus sitiendo bibunt: plus bibere desiderant? Certe cum in bonum1530: bonam restituti ualitudinem illa siti liberati sunt: seipsos beatos existmant.

80.3.23 Animaduerte in omnibus rebus: miserum pluribus indigere: et qui longe a sapientia est: ei et seruitus et cupiditas intendit1530: intenditur. Quid ergo sponte nostra nobis miseriam augemus?

80.3.24 Dic queso. Si sine tecto et parietibus comode uiuere posses: et nihil te offenderet. Nonne id eligeres? Quamobrem imbecillitatis argumenta maiora facimus?

80.3.25 Nonne propterea Adam beatum dicimus: quoniam nulla re indigeret. non domo. non uestibus? Sane quidem. Verum nunc in necessitate constituimur. Sed cur augemus?

80.3.26 Nam si multi: multa etiam de uite necessitate sibi defraudant: ut seruos: habitationes: pecunias accumulent. Quam nos excusationem habebimus: qui tantum necessitatem excedimus?

80.3.27 Quanto plura amplecteris: tanto magis tue derogas libertati.

80.3.28 Vera nanque libertas est nulla re indigere. In secundo loco: minimis: quam angeli habent.

80.3.29 Quod autem in mortali corpore hoc quispiam consequatur. considera quam laudandus sit. Hoc et Paulus corinthiis dicebit. Ego autem uobis parco. Et ideo ne tribulationem carnis habeant huiusmodi.

80.3.30 Ideo pecunias: ut iis in necessariis utamur non ut seruemus et defodiamus condonatas habemus. Hoc enim non est possidere sed possideri.

80.3.31 Quod si consideraremus quomodo eas augere possimus. non ut ad necessitatem uteremur: ordo peruerteretur: et ille nos. non nos illas possideremus.

80.3.32 Liberemus igitur nos hac graui seruitute: et tandem in libertatem nos uendicemus. Quid tot et tam uaria nobis uincula excogitamus?

80.3.33 Non sufficit tibi nature uinculum et uite necessitas: et tot rerum turba: sed et aliis te retibus intricas?

80.3.34 Et quando poteris de celo cogitare et eius altitudinem speculari? Satis erit satis: si his omnibus precisis uinculis: supernam ciuitatem adire poterimus.

80.3.35 tot alia restant impedimenta: que ut superemus paupertatem amplectamur. Hoc enim pacto uitam eternam consequemur. Gratia et benignitate domini nostri Ihesu christi cui gloria in secula1530: cum quo patri gloria, simul et spiritui sancto, in secula seculorum, Amen.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY