Omelia LXXVII

77.1.1 Hecgrif1470 fol. 3r; eras1530 p. 985 locutus sum uobis: ut gaudium meum in uobis sit: et gaudium uestrum impleatur. Hoc est preceptum meum ut diligatis inuicem sicut dilexi uos.

77.1.2 Omnia bona tunc mercedem habent: cum debitum finem consequuntur. Quod si interim quis deciderit naufragium incurrit.

77.1.3 quemadmodum nauis innumeros uehens: nisi ad portum appellat. sed in medio pelago submergatur. non modo nihil ei longa proficit nauigatio.

77.1.4 sed tanto maiorem facit iacturam: quanto maiores labores subiit. ita que in medio certamine corruunt anime: grauiori casu concutiuntur.

77.1.5 Ideo Paulus gloriam et honorem et pacem eos sequi ait: qui per bonorum tolerantiam currunt. quod nunc christus apostolos admonet.

77.1.6 Cum enim ipso accepto gauisi. inde propter passionem et uerborum molestiam tristiciam concepturi essent.

77.1.7 post debitam doctrinam et consolationem. hec inquit locutus sum uobis: ut gaudium meum in uobis sit: et gaudium uestrum impleatur. Hoc est ne discedatis a me: neue a cursu desistatis.

77.1.8 Gauisi estis in me: et quidem uehementer. sed incidit tristicia. hanc eximam: ut ad finem usque leticia perduret. ostendens in presentibus non merorem. sed leticiam capiendam.

77.1.9 Vos ego perturbatos uidi. non contempsi. non dixi cur non perseueratis in fortitudine? sed uos consolatus sum. et hanc dilectionem meam uologrif1470 fol. 3v perpetuo seruetis.

77.1.10 Audistis de regno. gauisi estis ut impleatur leticia uestra. Hec locutus sum uobis. Hoc est preceptum meum ut diligatis inuicem sicut dilexi uos.

77.1.11 Intuere dei dilectionem tanquam cathena quadam nostre dilectioni connexam. Idcirco nunc duo nunc unum mandatum dicit.

77.1.12 Nemo enim primum sine altero assequi potest. Nunc inquit in hoc et leges et prophete pendent. Nunc que uultis uobis homines faciant: eadem et uos eis facite.

77.1.13 Hec est enim lex et prophete: dilectio: ut hoc in loco testatur.

77.1.14 Nam si perseuerantia a dilectione: dilectioeras1530 p. 986 a mandatorum obseruatione prouenit. mandatum autem est ut diligamus inuicem. perseuerantia a mutua oritur dilectione.

77.1.15 Neque simpliciter dilectionem dicit. sed et modum docet diligendi. Sicut ego dilexi uos inquit. iterum ostendit non odio aliquo discedere sed dilectione.

77.1.16 Quare magis admirari me debetis: pro uobis animam meam pono ut superius inquit optimum pastorem describens.

77.1.17 Hoc autem in loco eos admonet: et dilectionis sue magnitudinem: et qualis ipse sit: ostendit.

77.1.18 Sed qua gratia semper dilectionem extollit? quoniam hoc est discipulorum argumentum: hoc uirtutem corroborat. Propterea Paulus tantopere dilectionem laudauit: utpote uerus christi discipulus qui eius uim sit expertus.

77.1.19 Vos amici mei estis si feceritis que precipio uobis. Iam non dicam uos seruos. quia seruus nescit quid faciat dominus eius. Vos autem dixi amicos. quia omnia que audiui a patre meo nota feci uobis.

77.1.20 Cur ergo inquit. Multa habeo uobis dicere: sed non potestis portare modo? Nihil aliud ex his uerbis innuit: quam nihil alienum a patre locutum.

77.1.21 Cum maximi amoris indicium sit: quod archana patris cum eis et communicauerit et dixerit. Cum autem omnia dicit: intelligendum de iiseras1530: his est: que eos audire conueniat.

77.1.22 Inde aliud: neque paruum amoris argumentum adducit. Non uos me elegistis inquit. sed ego elegi uos. hoc est egoeras1530 om. in amore precucurri.

77.1.23 neque hoc contentus. et posui inquit uos id est plantaui ut me diligeretis. Adhuc in uitis translatione perstat: ut eatis et fructum afferatis: et fructus uester maneat.

77.1.24 Quod si fructus manebit: longe magis et uos manebitis. Neque uos tantum amaui inquit. sed et multa contuli beneficia: palmites uestros ubique terrarum propagans.

77.2.1 Ecce quot modis suam proponit dilectionem: cumgrif1470 fol. 3r et secreta patris eis aperuerit: cum in amore preuenerit: cum pro ipsis tot mala patiatur.

77.2.2 ex quo se perpetuo cum ipsis qui allaturi sunt fructum permansurum: ostendit. necesse nanque ut diuino freti auxilio fructum faciant. Vt quodcunque petieritis patrem in nomine meo: det uobis.

77.2.3 Atqui eius qui petitur: est facere. Quod si pater petitur quomodo filius facit? Vt non minorem patre intelligas. Hec locutus sum uobis: ut diligatis inuicem.

77.2.4 hoc est. Non exprobrandi gratia dico me animam meam ponere quod amare prior ceperim. sed ut in amorem meum uos traham.

77.2.5 Inde cum persecutionem pati multis molestum: et intolerabile uidetureras1530: uideretur: et par esset etiam generosum animum deiici.

77.2.6 ideo multis prepositiseras1530: propositis et eorum placato animo: ad hoc uenit et hec eorum gratia: ut alia ex habundantia dicta significateras1530: significet.

77.2.7 Vt enim superius dixit non solum non dolendum. sed letandum quod iret ad patrem: non deserendi. sed uehementis amoris gratia: ita et in hoc loco letandum ostendit.

77.2.8 Et considera quo pacto eos preparat. Non enim ait. Scio rem molestam. sed cum propter me hoc patiamini: propter me etiam perferatis.

77.2.9 Non enim sufficiens consolationis causa hec fuisset. quare ea omissa alias duas adducit:

77.2.10 et quia prioris uirtutis hoc est argumentum: et contrarium esset dolendum. non quod odio nunc habeamini. sed diligemini.

77.2.11 Hoc autem significat inquiens. Si de mundo essetis: mundus quod suum esset diligeret. Quare si diligiminieras1530: diligemini: malum de uobis prebetis argumentum.

77.2.12 Inde cum his uerbis rem non effecisset: iterum prosequitur. Non est seruus maior domino suo. si me persecuti sunt: et uos persequentur:

77.2.13 ostendit per hoc maxime futuros imitatores. Quousque enim christus fuit in carne: contra ipsum certabatur. Post suam in celum ascensionem: aduersus discipulos pugnatum est.

77.2.14 Et cum pauci tanti populi bellum suscepturi: perturbarentur. eorum animos erigit: quod maxime eis letandum sit si ab illis odio habeantur. ita enim passionis mee participes eritis.

77.2.15 Non ergo perturbari debetis. Non enim me meliores estis. Nam ut predixi non est seruus maior domino suo. Inde tercioeras1530: tercio eos consolatur quod pater una cum ipsis iniuriam accipit.

77.2.16 Hec omnia facient uobis inquit propter nomen meum quia nesciunt eum qui misit me. hoc est illum offendunt.

77.2.17 Ad hec: omnem eis ueniam aufert: et aliam affert consolationem. Si non uenissemgrif1470 fol. 3v: et locutus eis non fuissem: peccatum non haberent. et causam affert quod iniuste et in se: et eos facient.

77.2.18 Sed quid in hec nos mala adduxisti? Nonne eteras1530 om. persecutionem et odium preuideres. Cui his uerbis occurrit. Qui me odit et patrem meum odit.

77.2.19 ex quo non paruum etiam predicit supplicium. Cum enim frequenter propter patrem christum seeras1530 om. persequi dicerent:

77.2.20 omnem nunc ipsis tollit excusationem. quam ne haberent: primum inquit doctrinam proposui. inde eam operibus confirmaui: secundum. Moisi legem: qui omnes premonuit: ut ei parerenteras1530 p. 987: qui talia faceret et diceret: qui et dei cultum erudiret et maximis clareret miraculis.

77.2.21 Neque simpliciter signa dixit. sed que nemo alius fecit. et ipsi horum testes sunt cum dicant. Nunquameras1530: Nusquam sic apparuit in Israel:

77.2.22 neque auditum est a seculo quod quis aperuit oculos ceci nati. et Lazari resurrectio et alia multa huiusmodi. et modus ipse miraculorum nouus et admirabilis.

77.2.23 Sed qua gratia et te et nos persequuntur? quia de mundo non estis. Si de mundo essetis: mundus quod suum erat diligeret. Precommemorat eis uerba: que ad fratres suos dixerat.

77.2.24 sed illic quidem moralius: ut eos purgaret. Hic contra totum aperuit. et unde constat propterea odio nos habendos fore? Ex iiseras1530: his que in me facta sunt:

77.2.25 quod factum aut dictum attulerunt ne me acciperent? Inde cum res stupenda nobis esset adducit et causam. hoc est eorum maliciam:

77.2.26 neque hoc contentus prophetam adducit: ostendens eum iampridem his uerbis predixisse. Quia oderunt me gratis.

77.2.27 Quod et Paulus faciebat. Multis enim admirantibus quomodo iudei non crediderint. prophetarum nititur testimonio: quod malicia et stulticia eorum incredulitatiseras1530: incrudelitatis causa fuit.

77.2.28 Quid ergo? Si sermonem tuum non seruarunteras1530: seruauerunt: neque nostrum seruabunt. Si te persecuti sunt: et nos persequentur.

77.2.29 Si signa qualia nemo: uiderunt. si uerba qualia nemo: audierunt: et nihil tamen profecerunt: si patrem et te odio habent. cur nos eis relinquis?

77.2.30 Quomodo apud eos ullam iam habebimus autoritatem? Quis gentilium nobis aures adhibebit?

77.3.1 Ne igitur his intellectis perturbarentur. uide quam affert consolationem.

77.3.2 Cum uenerit paraclitus quem ego mittam uobis a patre: spiritum ueritatis: qui a patre procedit: ille testimonium perhibebit de me. et uos testimonium perhibebitis. quia ab inicio mecum estis.

77.3.3 Ille dignus fide erit. Propterea nongrif1470 fol. 3r spiritum sanctum. sed ueritatis appellauit.

77.3.4 Illa autem particula qui a patre procedit. hoc est qui omnia certo nouit: sicut de seipseeras1530: seipso inquit. Scio unde uenio: et quo uado. et cum de ueritate loqueretur. quem ego mittam.

77.3.5 Ecce quod non pater solus. sed et filius spiritum mittit. et uos qui mecum fuistis: neque ab aliis audistis: adhibetis fidem. hinc apostoli confirmati dicebant. Qui cum eo comedimus et bibimus.

77.3.6 Quod non ad gratiam dictum sit: spiritus dictis testimonium perhibet. Hec locutus sum uobis: ut non scandalizemini. Hoc est. cum multos incredulos et uos persequentes uideritis.

77.3.7 Extra sinagogam facient uos. Iam enim hoc decreuerant. siquis christum confiteretur. Sed uenit hora ut omnis qui interficit uos: arbitretur obsequium se prestare deo.

77.3.8 Si uos interficient rem piam et deo gratam facturos se existimabunt. Inde iterum consolatur. Et hec facient uobis. quia non nouerunt patrem neque me.

77.3.9 Hoc uos satis consoletur: quod propter me et patrem hoc patiemini. Hic iterum eos beatitudinis admonet: ut in principio.

77.3.10 Beati estis cum maledixerint uobis homines: et persecuti uos fuerint: et dixerint omne malum aduersus uos: mentientes: propter me.

77.3.11 Gaudete et exultate: quia merces uestra copiosa est in celis. Hec locutus sum uobis ut cum hora uenerit reminiscamini. Itaque ex his et reliqua credetis.

77.3.12 Neque dicere poteritis me ad gratiam loqui: aut ut uos fallam. Neque enim decepturus: que mendacii argui possent: prediceret.

77.3.13 Ideo predixi ne in non expectata incidentes: perturbaremini. ac etiam ne meeras1530 om. non preuidisse futura diceretis.

77.3.14 Reminiscamini ergo. quia ego dixi uobis. Etenim semper iudei umbra quadam persecuti sunt discipulos ac si mali essent.

77.3.15 non tamen perturbati sunt cum a magistro presciuerint id futurum. Sufficiens nanque causa fuit que eos confirmaret. Ideo frequenter hoc meminit quod non nouerunt me:

77.3.16 et propter me facient: et propter nomen meum: et propter patrem: et primus passus sum: et non iusta causa id ausi sunt.

77.4.1 Horum et nos in temptationibus reminiscamur cum a malis hominibus aliquid patimur. in principem nostrum et fidei perfectorem inspiciamus: quod a malis: quod propter uirtutem: quod propter christum mala patimur.

77.4.2 Quod si animo uolemuseras1530: uoluemus: omnia facilia: omnia tolerabilia nobis uidebuntur. Nam si quieras1530: quis pro carissimis aliquid passus etiam gloriatur. Siquisgrif1470 fol. 3v propter deum quid tolerat quam sentire molestiam putandum est?

77.4.3 Si ipse crucem rem ignominiosam gloriam propter nos appellat: multomagis hoc in ipsum animo esse debemus. Et si mala ita nobis contemnenda sunt. multomagis pecunie et cupiditates.

77.4.4 Oportet enim in rebus grauibus et molestis. non labores. sed premia considerare.

77.4.5 Quemadmodum enim mercatores non maris pericula. sed lucrum expectant. ita et nos celum et dei presentiam.

77.4.6 Et si tibi diuitie dulces uidentur. ideras1530 p. 988 deum nolle: tibi in mentem ueniat: et continuo displicebunt.

77.4.7 Rursum si molestum est: pauperibus aliquid dare: noli impensam dumtaxat intueri. sed transfer mentem ad seminis illius fructum.

77.4.8 Et si graue erit aliene uxoris amorem contemnere: premium tibi succurrat: et equo animo perferes.

77.4.9 Quod si hominum metus ab indebitis nos rebus nonnunquam abducit. longe magis christi desiderium. Difficilis uirtus. sed magnas futurorum promissiones ei comparemus.

77.4.10 Boni enim et studiosi: etiam sine premii respectu: ipsius per se pulchritudinem intuentur et proptereras1530: propterea eam complectuntur: et ut deo placeant. non propter mercedem recte agunt.

77.4.11 et magnifaciunt continentiam nonne puniantur. sed ne offendant deum. Quod siquis imbecillior etiam in premium spectat.

77.4.12 Ita et nos in elemosina faciamus: et gentilium misereamur. neque fame confectos despiciamus.

77.4.13 Quomodo enim non absurdum ut alii risu et deliciis soluti ad mensam saturentur: aliorum autem mendicantium eiulatus audiant: neque misericordia moueantur. sed egreferant et deceptores appellent?

77.4.14 Quid dicis homo? Propter unum panem quis decipit? Quidni inquit? Propter hoc ergo hec tollenda est necessitas. Quod si dare nihil placet noli tamen maledictis prosequi.

77.4.15 Si non uis naufragio liberare. noli in profundum demergere.

77.4.16 Scias uelim cum accedentem pauperem expellis: qualiter tibi deum affectum reddas. Qua enim mensura mensurabitis inquit mensurabitur uobis.

77.4.17 Considera quo ille animo repulsus abeat: oculos in humum deiectos: conquerens a paupertate et iniuria plaga accepta.

77.4.18 Nam si mendicare maledictum putatis: si que petit non modo non accipit. sed contumelia afficitur. considera quantum perturbetur. Quousque feris similes erimus: et naturam nostram propter cupiditatem ignorabimus?

77.4.19 Multi his uerbis dolent. Nollemus. sed ut penitus misericordiam complecterenturgrif1470 fol. 3r: animo uoluentes diem illum quo christi Ihesu tribunali astabimuseras1530: adstabimus.

77.4.20 cum ut nostri misereatur rogabimus. cum iiseras1530: his in medium aduocatis christus ad nos conuersus dicet: quod propter panem unum et obulum tantis miseriis eorum animos affecerimus.

77.4.21 Quid dicemus? Quid excusabimus? quod enim illos in medium adducturus sit audi: quid dicat. Quamdiu non fecistis uni de minoribus his: neque mihi fecistis.

77.4.22 Neque enim illi quicquam nobis amplius dicent. sed deus pro illis nos reprehendet. Nam et Lazarus a diuite uisus est. non tamen quicquam ei dixit. sed Abraam eius uices suscepit.

77.4.23 ita et pauperibus eueniet: qui nunc a nobis contemnuntur. Neque enim supplices eorum manus: uel aliqua misericordie specie intuebimur. cum in gloria erunt.

77.4.24 nos eorum speciem induemus: et utinam speciem tantum. et non longe grauius supplicium.

77.4.25 Neque enim diues micis impleri illic desiderabat. sed ardebat et cruciabatur misere. et audiuit. Recordare quia accepisti bona in uita tua: et Lazarus similiter mala.

77.4.26 Nolimus ergo ut magnum quiddam diuicias admirari. he nanque uiaticum erunt nobis supplicii: nisi cauerimus. quemadmodum si cauerimus: paupertas et deliciarum et requietiseras1530: requiei: erit incrementum.

77.4.27 Abluentur enim peccata si equo animo tolerabimus et apud deum fidenter adesse poterimus.

77.5.1 Nolimus ergo in hac uita ocium querere: ut in celo eo fruamur. sed labores pro uirtute subeamus. superflua recidamus. et nihil aliud queramus: quam in pauperes omnia nostra dispergere.

77.5.2 Que nobis erit excusatio: cum ipse quidem nobis celum pollicetur: nos ne panem quidem ei exhibemus?

77.5.3 Cum ipse tibi solem oriri facit et omnis creature ministerium tibi largitus est. tu nec nudum induis: neque ei domum communicas. Et quid ego solem et creaturam memini?

77.5.4 Corpus tibi suum tradidit: et preciosissimum sanguinem. Tu nec potum das. at semel dedisti. non est hec elemosina. Nisi enim quousque habes indigenti subueneris: nunquam debitum impleueris.

77.5.5 Nam et uirgines habentes lampades: habebant oleum. sed non ad sufficientiam. Opus est enim etiam de tuo non tam parcum esse. sed cum domini tibi credite sint facultates. cur tam tenax es?

77.5.6 Vultis causam dicam huius inhumanitatis? Qui per auariciam congregant: ad elemosinam pigri sunt. Qui ita lucrari didicit: nescit expendere.

77.5.7 Quomodo enim quigrif1470 fol. 3v rapine inhiat: ad contrarium se formabit? Qui aliena accipit: quomodo sua dare poterit?

77.5.8 Etenim canis qui nimia carnis uoracitate tangitur: non bene potest gregem custodire. Idcirco pastores eiusmodi interficiunt. Quod ne nobis accidat: a tali gustatu abstineamus.

77.5.9 Etenim iieras1530 om. carne uescuntur: qui miseros fame mori patiuntur. Nonne uides quomodo omnia nobis communia statuit deus?

77.5.10 Nam si pauperes esse permisiteras1530 p. 989: etiam hoc diuitum gratia factum est: ut per elemosinam peccata possint abluere. Tu autem et in hoc crudelis et inhumanus es.

77.5.11 Vnde constat: quod si in maioribus hanc haberes potestatem: innumeros interemisses: et lumen et uitam omnem excluderes. Quod ne fiat opus est hanc excidere insaciabilitatem.

77.5.12 Quod si hoc audiendo egrius fertis. ego longe magis uidendo. Quamdiu tu diues. ille pauper? Vsque ad uesperam ulterius non licet.

77.5.13 Adeo breuis uita est: et omnia in ultimis: et iam omnia sunt in ianuis: ut uel breuis hora omnia existimanda sunteras1530: sint.

77.5.14 Quid opus est arca profluenti? Quid seruorum et familiarium multitudine? Quare non potius multos elemosine precones tibi comparas? Arca nullam emittit uocem.

77.5.15 sed latrones et fures allicit. Arce pauperum ad ipsum deum ascendunt: et suauem uitam presentem facient: et omne soluent peccatum: et gloriam a deo: honorem ab hominibus ferent.

77.5.16 Quid ergo tibi tot bona inuides? Non enim illis. sed tibi consules longe magis.

77.5.17 Illis largiendo in hac uita subuenis. tibi autem futuram gloriam et fiduciam repones. quam utinam omnes consequamur. Gratia et benignitate domini nostri Ihesu christi cum quo patri gloriaeras1530: gloria, simul et spiritui sancto, in seculorum secula Amen.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY