Omelia XXXVIII

38.1.1 Posteagrif1470 fol. 3r; eras1530 p. 867 inuenit eum Ihesus in templo: et dixit ei. Ecce sanus factus es: iam noli peccare ne deterius aliquid tibi contingat.

38.1.2 Res profecto grauis est peccatum: grauis animi sordes: ut nonnunquam ui et exuberantia sua corpora quoque inficiat.

38.1.3 Sed cum grauiter egrotante anima: nullo dolore afficiamur: paruo corporis morbo summa diligentia medicinam perquiramus.

38.1.4 ideo deus ob animi peccatum corpus flagellat: ut deterioris partis supplicio: melior ad querendum remedium conuertatur.

38.1.5 Ita corinthium fornicatorem Paulus corrigit. interitu carnis et sectione corporis: animi morbum coercens:

38.1.6 tanquam optimus medicus: qui cum hydropisim uel splenem potionibus: et leuioribus medicinis sanare non possit: extrinsecus ferro et igneeras1530: igni utitur.

38.1.7 hanc artem christus in paralitico exercuit. quod significans dixit. Ecce sanus factus es. iam noli peccare: ne deterius tibi aliquid contingat.

38.1.8 Quid hic admonemur? primumgrif1470 fol. 3v quod ex peccatis morbi generantur. inde quod uerum est apud geennam maximum et perpetuum esse supplicium.

38.1.9 Vbi nunc sunt qui dicunt. Breui spacio hominem interfeci: breui adulterium commisi ob admissum breui tempore peccatum: perpetuas penas daturus sum?

38.1.10 Ecce hic non tot annis peccauit: quot penas dedit. Breui peccatum patratur: morbi tormenta diuturna sunt. Non enim tempore peccata. sed peccantium animus iudicatur.

38.1.11 Illud preterea considerandum: quod si grauem priorum scelerum penam dedimus. deinde iisdemeras1530: hisdem inciderimus. dabimus longe maiorem. et merito sane.

38.1.12 Qui enim supplicio non fit melior: tanquam stupidus quidem et contemptor. grauiorem sibi penam preparat.

38.1.13 Ipsum nanque peccantemeras1530: peccatum semel lapsum satis superque cohibere et sapientiorem reddere debebat: ne iterum in idem prolabaretureras1530: prolaberetur. Verum cum neque supplicium sontem corrigit: non iniuria: flagello utitur uehementiore.

38.1.14 Quod si post datas penas in eadem iterum crimina prolapsi: grauiori pena afficimur. quid iiseras1530: his sperandum est: qui in ipso supplicio iisdem sceleribus pertinaciter perseuerant?

38.1.15 Et qua gratia inquies non omnes puniuntur? etenim multos uidemus et quidem scelestissimos: bona corporis ualitudine et prospera fortuna lasciuientes. Nolimus propterea eos admirari. sed deplorare potius.

38.1.16 quod enim ineras1530 p. 868 hac uita nihil aduersi paciuntur: maioris in futura supplicii est argumentum. Hoc et Paulus his uerbis significauit. Dum iudicamur a domino corripimur: ut non cum hoc mundo damnemur.

38.1.17 hic enim correctio est: illic supplicium. Quid ergo? omnes morbi propter peccata? Non omnes. sed plerique. Siquidem et ex desidia:

38.1.18 et nimio cibo: ebrietate: ocio: nonnulli generantur. Vnum autem ubique conseruandum est: ut equo animo et cum gratiarum actione omnia preferamus.

38.1.19 Veniunt et morbi propter peccata: ut magnos uiros podagra laborantes uidemus. Veniunt et probande pacientie causa: ut Iob dicitur. Noli putare me aliter te tractasse quam ut iustus appareas.

38.1.20 Sed que huic paralitico morbi causa? peccata. christi testimonio. Nam et illi cuius Matheus meminit. Confide inquit fili remittuntur tibi peccata et huic. Ecce sanus factus es: iam noli peccare.

38.1.21 Haud ignarus sum quosdam opinari hunc paraliticum accusasse christum: et idcirco ab eo admonitum: ne peccaret. sed quid de illo apud Matheum qui eadem feregrif1470 fol. 3r admonitus est dicemus. Constat igitur: non ea causa ne peccaret admonitum:

38.1.22 quod et aliunde cognosci licet cum inuenit eum Ihesus in templo: magne profecto et reuerentie et pietatis signum. non enim in forum non in porticus concessit. non uoluptati non ocio indulsit. sed in templo uersatur.

38.1.23 et quamuis omnium in se impetumeras1530: imperium et maledicta expectaret. nihilominus a templo auerti non potuit. Itaque cum inuenisset eum Ihesus et postquam iudeis locutus est: nihil tale in eo reprehendit.

38.1.24 Dixisset enim Adhuc cum iisdem uersaris: neque in bonam restitutus ualitudinem factus es melior. sed tantum imposterumeras1530: in posterum cautiorem reddit.

38.2.1 Quid igitur? cum claudos et cecos curauit id non admonuit. Ita mihi persuadeo suum hunc morbum propter peccata: illos corporis imbecillitate prouenisse:

38.2.2 siue per hos et horum admonitionem et illos corripit. cum enim hic morbus grauior sit: per eum et minoribus remedium prebet.

38.2.3 sicut enim cum sanato alii iuberet dare gloriam deo. non illum tantum. sed omnes idem admonuit. ita per hos ceteros hortatur et consulit: ut peccatis abstineant.

38.2.4 Ad hec: norat eius animi fortitudinem: et tanquam mandati seruatorem: quod facturus sit admonet: et beneficii memoria: et futurorum malorum metu: in sanitate confirmat.

38.2.5 Et intuere christi humilitatem. non dixit sanum te feci. sed sanus factus es. iam noli peccare. neque: ne tibi quid deterius faciam. sed ne deterius tibi aliquid contingat.

38.2.6 In neutro personam adducit: ostenditque gratia et benignitate: potius quam meritis in sanitatem restitutum.

38.2.7 quod nisi ita esset: dixisset. Ecce dedisti debitam peccatorum penam. iam caueas. uerum inquid. Ecce sanus factus es. iam noli peccare.

38.2.8 Hec et nobis frequenter in ore sint uerba. his et alter alterum admoneamus. Ecce sanus factus es iam noli peccare.

38.2.9 Quod si in peccatis persistendo nullam penam dederis. illud apostolicum meminerimus. Quod benignitas dei ad penitentiam te adducit. secundum duritiam autem tuam et impenitens cor tuum: thesaurizas tibi iram in die ire.

38.2.10 Neque sanando dumtaxat corpus: aliunde etiam magnum pre se tulit christus diuinitatis argumentum. illa enim particula iam noli peccare: omnia ipsum uidisse indicat. que ille superiori tempore commisit. unde imposterumeras1530: in posterum sibi fidem comparauit.

38.2.11 Abiit ille homo et nunciauit iudeis quia Ihesus esset qui fecit eum sanum. Intuere hominem in pietate perseuerantem.

38.2.12 non dixit Ihesum precepisse ut grabatumgrif1470 fol. 3v tolleret. et cum illi creditum semper crimen adducerent: hic semper excusationem et medicum profitetur et predicat: ut populum ad eius cognitionem et familiaritatem alliciat.

38.2.13 non enim tam stupenduseras1530: stupidus erat neque tam inhumanus ut tanti beneficii oblitus maliuolo id animo loqueretur.

38.2.14 Beneficium namque et metus: facile uel inhumanissimum poterat cohibere. nam cum manifeste minas accepisset: timuit sane peiora: et maxime cum minantis potestatem esset expertus.

38.2.15 Ad hec: si accusandi gratia id dixisset non sanitatem. sed mandati transgressionem meminisset.

38.2.16 sed profecto magno et fideli animo medicum et acceptum beneficium professus est: quemadmodum et cecus cum inquit: fecit lutum et unxit oculos meos:

38.2.17 ita et hic. Ihesus est qui fecit me sanum. Propterea persequebantur iudei Ihesum. quia hec faciebat in sabbato.

38.2.18 Quid christus? pater meus usque modo operatur: et ego operor. Quando pro discipulis respondebat: eorum conseruilis Dauid testimonio utebatur. Nunquid legistis inquit quid fecerit Dauid quando esuriuit?

38.2.19 Pro se uero ad patrem confugit cui se in omnibus similem indicateras1530 p. 869: et cum priuatim patrem appellat: et cum eadem operari ostendit.

38.2.20 Et quare non meminit que apud hierico facta sunt? Erigere eos a terra uoluit: ne amplius de ipso tamquam homine sed deo et legislatore sentirent. Quod nisi uerus filius et eiusdem esset substantie: excusatio accusationeeras1530: excusatione maior esset.

38.2.21 Neque enim princeps regium institutum abrogans: et in iudicium uocatus: si a rege idem abrogatum in defensionem suam adduceret: absolueretur. sed maiori crimini esset obnoxius.

38.2.22 Verum cum dignitates: ut in hoc loco equales sunt: proculdubio comparacio conuenit. Quibus inquit criminibus deum: iisdem: hisdem me absoluitis.

38.2.23 Ideo primum patrem appellauit: ut etiam inuitis eadem sibi concedi persuaderet: paternam caritatem reueritis.

38.2.24 Quod si percontareris et quomodo pater operatur. cum septimo die ab omni opere cessauerit: accipe quomodo preuidet: continet: temperat: omnia que fecit.

38.2.25 Cum igitur solem orientem: lune cursum: stagna: fontes: fluuios: nature uim seminibus: in nostris: et brutorum corporibus progressum: cetera omnia quibus hoc totum constat: uides: intellige perpetuam patris operationem: qui solem suum oriri facit super bonos et malos: et pluit super iustos et iniustos:

38.2.26 Et iterum. Si autem fenum agri quod hodie est et cras in clibanum mittitur: deus sicgrif1470 fol. 3r uestit. quanto magis uos minime fidei? et de uolatilibus. Pater meus inquit celestis pascit illa.

38.3.1 Vbi igitur uerbo dumtaxat operatur: in sabbato a sacrificiis: et iiseras1530: his que illi faciebant crimina obiecta purgat.

38.3.2 ubi uero operari precipit ut ex gratia hoc in loco. Tolle grabatum tuum: ut non graue quiddam esse sabbati preuaricationem ostendat. Altiora loquitur: ut paterna autoritate illos perterreat: et ad supernam trahat contemplationem.

38.3.3 Qua de causa cum de sabbati transgressione disceptaretur: non ut tantum homo: neque ut tantum deus: sed alterutrum commiscendo obiecta confutat.

38.3.4 uoluit enim ut utrumque crederetur: et incarnationis humilitas: et excellentia diuinitatis.

38.3.5 Nam si semper ut homo locutus esset: omnes in eadem perstitissent humilitate. hac gratia patris meminit: cum et creature in sabbato operantis meminisse potuisset.

38.3.6 Nam et sol ab oriente in occidentem fertur: flumina labuntur: fontes scaturiunt: pariunt mulieres.

38.3.7 sed ut ipsum non creaturam intelligeres: non attulit creature operantis exemplum. sed pater meus inquit modo operatur: et ego operor.

38.3.8 Propterea ergo magis querebant eum iudei interficere. quia non solum soluebat sabbatum. sed et patrem suum dicebat deum: equalem se faciens deo.

38.3.9 Neque dixit dicens: sed faciens. non enim uerbotenus: sed frequentius operibus se deo equalem ostenderat? Quid tandem? quia in solis uerbis insolentiam accusare potuissent.

38.3.10 operum autem ueritate et potentia perspecta: nihileras1530: uel contradicere cogebantur.

38.3.11 Sunt tamen qui perperam et impie christum non se equalem deo fecisse. sed suspicatos iudeos intelligant. Quamobrem superiora transigamus.

38.3.12 persequebantur ipsum iudei an non? perspicuum est: persequebantur. nunquid hac gratia persequebantur an alia?

38.3.13 in hoc quoque conuenimus. Soluit sabbatum an non? neque in hoc dissidemus. Patrem suum deum appellauit an non? neque hoc dubium. Ceterea igitur in hunc modum consequuntur.

38.3.14 Quemadmodum igitur quod patrem suum deum dixerit: quod sabbatum preuaricatus sit: quod iudei ipsum et hac et illa magis ratione persequerentur: non erat opinio. sed ueritas.

38.3.15 ita cum se equalem deo facit. Quod ex superioribus constat manifestius.

38.3.16 Pater meus inquit operatur: et ego operor. hec uerba sunt equalem se patri facientis. Nulla enim in his uerbis differentia est.

38.3.17 Non dixit pater operatur: ego subministrogrif1470 fol. 3v: sed idem uerbum: operor.

38.3.18 Quod si aliter sensisset. sed iudei sic perperam intellexissent. falsam correxisset opinionem:

38.3.19 neque id euangelista silentio pretermisisset. quemadmodum alio in loco: cum uideret particulam illam. Soluite templum hoc et in tribus diebus excitabo illud: aliter a christo dictam: hoc est de carne sua:

38.3.20 aliter a iudeis intellectam de suo uidelicet templo. ideoque dixerint. Quadraginta et sex annis edificatum est hoc templum et tu tribus diebus excitabis illud?

38.3.21 ille autem inquit euangelista dicebat de templo corporis sui.

38.3.22 ita si hoc in loco aliter christus sensisset: quam illi essent suspicati: profecto dixisset iudeos quidem credidisse christum equalem se deo facere: ipsum autem non de eiusmodi equalitate locutum.

38.3.23 Neque hoc in loco: neque hic dumtaxat. sed alibi alius euangelista hunc suspitionis corrigende morem seruat. Cum enim dixisset discipulis Ihesus. Cauete uobis a fermento phariseorum et saduceorum: et illi cogitassent inter se dicentes. quia panes non accepimus.

38.3.24 Ihesus autem pro fermento doctrinam capereteras1530 p. 870. Ipse Ihesus eos arguendo suam sententiam exponit. Quid cogitatis inter uos modice fidei. Nondum intelligitis quia non de pane dixi uobis?

38.3.25 hic uero nihil corrigit. Atqui contra arrianos inquiens corrigit cum inquit. Non potest filius a seeras1530: seipso quicquam facere. Omnino contra. non enim ut tolleret. sed ut magis confirmaret equalitatem id dixit. Verum per quamdiligenter attendite.

38.3.26 non enim parua est questio. hanc particulam a se frequenter in scripturis et pro christo et pro spiritu sancto positam inuenimus: et uis eius intelligenda est: ne in grauissimum errorem incidamus.

38.3.27 nam si eam simpliciter et ut primum se nobis offert quispiam accipiat: quantus error sequeretur animaduertite. Non dixit alia a se posse facere alia non posse. sed generaliter non potest filius facere.

38.4.1 [Abest]

38.4.2 At maximum bonorum fecit et Paulus clamat. Qui cum in forma dei esset non rapinam arbitratus est esse se equalem deo. sed semetipsum exinaniuit formam serui accipiens.

38.4.3 Et ipse christus. potestatem habeo ponenedi animam meam: et potestatem habeo iterum sumendi eam. et nemo tollet eam a me. sed ego pono eam a meipso.

38.4.4 Vides enim eum et mortis et uite potestatem habere: et tantam rem a seipso operantem? Et quid de christo dico?

38.4.5 Nos quibus nihil uilius: uel abiectius sepenumero a nobisipsis operamur: maliciam reiecta uirtute deligimus.

38.4.6 Quodgrif1470 fol. 3r si nullam haberemus potestatem: neque peccando gehenne supplicio torqueremur. neque regnum celorum bene operando consequeremur.

38.4.7 Quomodo ergo intelligitur. non potest filius a seeras1530: seipso quicquam facere? Quoniam quod nulla in re est patri contrarium: nihil ab eo alienum potest facere. quod maximam equalitatem et conuenientiam ostendit.

38.4.8 et qua nam gratia non dixit nihil se contrarium facere? ut hinc indiscretionem et ueram equalitatem demonstret. Neque enim hec particula imbecillitatis eum arguit. sed potestatis immense.

38.4.9 Nam et alibi de patre inquit Paulus: ut per duas res immobiles: quibus impossibile est mentiri. Et iterum. Si negauerimus: et ille negabit nos. Si non credidimus: ille fidelis manet negare seipsum non potest.

38.4.10 Etenim illud quod impossibile dicit: non imbecillitatis est. sed potestatis: et quidem immense. Quod ita intelligendum est. A deo illam substantiam incomprehensibilem esse:

38.4.11 et talem: ut cum deum peccare impossibile dicimus: non imbecillitatem arguimus. sed ineffabilem eius quandam potestatem confitemur.

38.4.12 Ita hoc in loco non possum a meipso facere quicquam. Hoc est. impossibile est: ut patri contrarium faciam.

38.4.13 Et ut hanc sententiam intelligas: ex iiseras1530: his que secuntur consideremus: utrum christus comprobarit.

38.4.14 Tu dicis illam particulam christi auferre potestatem et uirium defectum arguere. ego indiscretam equalitatem et sententie et potestatis significare.

38.4.15 ipsum percontemur et utram confirmet sententiam uideamus.

38.4.16 Quid dicit. Quecumque ille fecerit: hec et filius similiter facit. Vides quomodo uestram prorsus tollit sententiam: et nostram confirmat.

38.4.17 Nam si a seipso nihil facit: neque pater a seipso facit quicquam. si que pater: et ipse facit. Quod a se ipso: si omnia faciet pater: et filius faciet: ut stet similitudo. Quod nisi ita esset: aliud sequeretur quod absurdissimum.

38.4.18 Non enim dicit. que uidit patrem facere: ea facit. sed nisi quod uiderit facientem: temporis continuationem significans. uestra autem sententia semper eadem disteteras1530: discet.

38.4.19 Vides sensus profunditatem: uerbi autem humilitatem? que tamen et impudentissimos et detrectantes cogit: ut nihil uile nihil ab eius dignitate abhorrens: alienumue: suspicetur.

38.4.20 Quis adeo stultus: adeo infelix est: qui dicat filium singulis diebus discere que facere oporteat. Quomodo illud constaret. tu autem idemeras1530: idem ipse es: et anni tui non deficient?

38.4.21 quomodo omnia per ipsum facta sunt: et sine ipsogrif1470 fol. 3v factum est nihil. siquidem que pater facit eadem ipse uidens imitatur.

38.4.22 Vides quomodo exeras1530 om. iiseras1530: his que dicta sunt et adhuc dicuntur: eius autoritas demonstratur. Quod si humilius quedam loquitur: noli admirari.

38.4.23 nam cum expulissent eum iudei: quod altiora loqueretur: et deo contrarium arbitrarentur. uerbis tantum paulum ad humiliora descendit. rursus tamen exurgit: et rursus deprimitur suam uarians orationem ut facilius intelligeretur.

38.4.24 Et animaduerte queso cum dixisset. Pater meus operatur et ego operor: et se deo equalem ostendisset. rursus dicit. Non potest filius a se quicquam facere: nisi quod uiderit patrem facientem.

38.4.25 inde rursus altius erigitur. Quecunque fecerit ille: hec et similiter filius facit: et rursus in humilitatem declinat. Pater enim diligit filium: et omnia demonstrat ei: queeras1530: quae et ipse facit: et maiora his demonstrabit ei opera.

38.4.26 Ecce et aliam incredibilem humilitatem: et merito sane. Quod enim et dixi: et dicere nunquam cesso: id repetam.

38.4.27 Cum aliquid de se humileeras1530 p. 871 et abiectum christus loquitur: per exuperantiam loquitur: ut et stultis et temerariis persuadeat: non uerba sed pie sensum intelligendum.

38.4.28 Aliter: considera queso ex ipsis uerbis quam id absurdum sit et ridiculum. nam cum diceret: et maiora his demonstrabit ei opera: inuenietur nondum multa didicisse. Quod ne de apostolis quidem dicendum est:

38.4.29 qui accepta semel spiritus gratia: repente omnia et nouerunt et potuerunt: que et scire et posse eos oportebat.

38.4.30 hic autem multa scitu necessaria: nondum didicisse deprehendetur. quo nihil absurdius. quid illud igitur maiora his demonstrabit.

38.4.31 Cum sanasset paraliticum: et mortuum esset suscitaturus inquit. Miramini me paraliticum liberasse. maiora his uidebitis.

38.4.32 sed humilius quodammodo locutus est: ut eorum placaret temeritatem. et ut intelligas illud uerbum demonstrabit non proprie dictum. Audi que sequuntur.

38.4.33 Sicut pater suscitat mortuos et uiuificat: sic et filius quos uult uiuificat. Atqui nihil potest a se facere. si facit quod uult: contradicit. nam si quos uult uiuificat. potest a se facere.

38.4.34 uelle enim potestatis est. quod si non potest a seipso. iam quos uult non uiuificat. Illa enim particula: sicut pater suscitat mortuos indiscretam potestatem. illa autem quos uult equalem demonstrat.

38.4.35 Intelligis quomodo non potest a se facere: non tollit: sed potentiam et uoluntatem equiparat? Ita et illud uerbum: demonstrabit: est intelligendum.

38.4.36 Etenimgrif1470 fol. 3r alio in loco ait. Et ego resuscitabo eum in nouissimo die. Et iterum (ut non aliunde uim operandi se accipere ostendat). Ego inquit sum resurrectio et uita.

38.4.37 Et ne quis diceret mortuos tantum quos uult suscitare et uiuificare. alia autem in sua non esse potestate. hanc preripit suspitionem inquiens.

38.4.38 Quecunque enim ille fecerit: hec et filius similiter facit: ut et omnia que ille: et ut ille: facere intelligatur:

38.4.39 siue mortuorum resurrectionem: siue corporum opificium: siue peccatorum remissionem: siue quiduis aliud: similiter patri: operatur.

38.5.1 Sed omnia hec negligunt: qui suam negligunt salutem. tantum officit potioris loci cupiditas et prelatio. hec hereses peperit: hec gentilium confirmauit impietatem.

38.5.2 Deus enim inuisibilia sua per huius mundi creaturam intelligi uoluit. illi hanc doctrinam sectari dedignati: aliam excogitarunt: ueram neglexerunt.

38.5.3 Iudei autem glorie humane studio: diuina contemnentes: credere noluerunt. At nos dilectissimi hunceras1530 om. quanta possumus diligentia morbum effugiamuseras1530: hunc fugiamus.

38.5.4 nam licet innumera bona opera egerimus: sufficiens est inanis glorie lues: quo omnia deleat. Si laudum desiderio tenemur: adeoeras1530: a deo eas perquiramus.

38.5.5 Humane laudes qualescunque sint: simul et apparent et euanescunt. nihil afferunt utilitatis: et preter ueritatem sepenumero iudicantur.

38.5.6 Quid enim in hac nostra gloria admirabile est quam saltantes iuuenes: impudice mulieres: auari raptores: consequentur?

38.5.7 Qui uero apud deum gloriosus est: non tales laudis sotios. sed sanctos prophetas apostolos: et angelice uite preceptores habet.

38.5.8 Quod si coronis hominum cingi et conspici desideramus: quid id simpliciter sit contemplemur. Nihil profecto in eo dignum inueniemus.

38.5.9 At si multitudinem desideras: angelos queras: quorum ope formidolosus demonibus efficieris. ita homines paruifacies

38.5.10 et humana omnia tanquam lutum pessundabis. Tunc manifeste cognosces nihil ita labefactare animam: quam glorie cupiditatem:

38.5.11 quam qui affectat: nullo pacto in hac uita: et doloribus: et cruciatu carere poterit. quemadmodum qui pessundat etiam plurimos: pessundat affectus.

38.5.12 Qui humanam laudem uincit. inuidiam uincit. auariciam uincit. graues omnes affectus uincit.

38.5.13 Et quo nam pacto? Si aliam spectabimus gloriam: hoc est celestem: quam hec auferre nobis conatur.

38.5.14 illa in hac uita claros facit. ad futuram perducit. omni nos carnis seruitio liberat. Carnigrif1470 fol. 3v enim quammiserrime seruimus: cum et terre et terrenis rebus tanto studio inuigilamus.

38.5.15 Si in forum te conferes: si domum ingredieris: si egredieris: si nauigabis: si uillam: si hospitium: si regiam: si senatum: si iudicia petes. omnia secularium curarum plena: uenientes: abeuntes: manentes: nauigantes: qui rura: qui ciuitates habitant: omnes iiseras1530: his implicitos: et attonitos intueberis.

38.5.16 Que nam igitur nobis salutis spes: quando a deo datam terram habitantes nihil diuinum sapimus? sed cum iubeamur. esse huius mundi hospites: hospites celi sumus et mundi ciues. Quoderas1530: Quid huic stultitie equiparandum?

38.5.17 Quotidie de iudicio: de celorum regno audimus. Noe autem et sodomorum etates imitamur et uolumus experiri.

38.5.18 Atqui propterea illa scripta sunt: ut siquis futuris diffidit: ex preteritis futurorum accipiat certitudinem.

38.5.19 Hiseras1530 p. 872 igitur cognitis dilectissimi paululum saltem hoc graui seruitio leuati: aliquando de anima cogitemus. ut et presentia et futura bona consequamur. gratia et benignitate domini nostri Ihesu christi: cui gloria et imperium in secula seculorum Amen.


PREVIOUS HOMILY | NEXT HOMILY